Live Link mellem Revit og Sigma

Gælder: Sigma Enterprise, Revit med Sigma Revit Integration.

1. Start Revit og vælg den model du vil åbne.

2. Klik på fanen View.

3. Klik på Default 3D View, i gruppen Create.

4. Klik på fanen Sigma Estimates.

5. Klik på Connect.

NOTE: Når Revit-modellens elementer er eksporteret til Sigma, er Revit-modellen og Sigma-kalkulationen knyttet sammen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på et element i Revit-modellen, for at finde komponenten i Sigma-kalkulationen.
  • Klik på en komponent i Sigma-kalkulationen, for at finde elementet i Revit-modellen.