Brug af LCA-siden

En række overordnede faktorer har indflydelse på beregning af en bygnings klimapåvirkning, såsom bygningens opvarmede areal, varme- og el-forbrug, når den tages i brug. Og grænseværdien, som skal overholdes, er afhængig af hvilket system (BR18, DGNB, Frivillig Bæredygtighedsklasse, Norway), bygningen evalueres i forhold til. Disse centrale forhold håndteres på LCA-siden, som også viser bygningens samlede klimapåvirkning.

alle udgaver af EG Sigma, med tilføjelsen EG Sigma LCA Værktøj
BEGYNDER | øvet | avanceret

Denne guide gennemgår:

 

Indtastning af Bygningsinfo

Overordnede informationer som ikke har indflydelse på bygningens klimapåvirkning.

1. Klik i feltet Bygherre (ejer) og indtast navn på bygherre
2. Klik i feltet LCA Ansvarlig og indtast navn på den person, som er ansvarlig for klimaregnskabet
3. Klik i feltet Total areal og indtast det samlede areal af den grund, bygning . Værdien bruges kun som oplysning
4. Klik i feltet Etagehøjde og indtast etagehøjden. Værdien bruges kun som oplysning.
5. Klik i feltet Antal etager og indtast antal etager i bygningen
6. Åbn listen Bygningstype og vælg bygningstype.
7. Åbn listen Energiklasse og vælg en af energiklasserne:

  • standard (BR18)
  • Low energy (BR18)
  • Remodelling (BR19)

tilbage til toppen

 

Valg og indtastning af Indstillinger for beregning

Indstillinger for beregning af bygningens klimapåvirkning.

1. Åbn listen Evalueringstype og vælg evalueringstype
2. Klik i feltet Bygningsareal og indtast bygningens samlede areal.

Bemærk: Regner du på en 5-etagers bygning, hvor hver etage er på 500 kvadratmeter, skal du indtaste 2500 i feltet

3. Klik i feltet Integreret garage areal, hvis bygningen har integreret garage, og indtast garagens areal

NOTE: Integreret garage gælder kun for i enfamiliehuse eller rækkehuse

4. Hvis bygningen har andre integrerede arealer kan du klikke i feltet Øvrige integrerede arealer og indtaste arealet

NOTE   Til Øvrige arealer henregnes udvendige ramper og trapper, brandtrapper, balkoner, integrerede carporte, udhuse, overdækninger og skure, samt walk-on overdækninger

Du får vist beregnede areal, der indgår i beregningen af bygningens klimapåvirkning, i feltet “Calculated Area”
5. Klik i feltet Opvarmet areal og indtast bygningens opvarmede areal

EKSEMPEL: hvis Bygningsreal er 200 m2, Integreret garage areal er 30 m2 og den integrerede garage IKKE er opvarmet, blive Opvarmet areal 170 m2

6. Klik i feltet Årstal for ibrogtagning og indtast årstal for ibrugtagning af bygningen
7. Klik i feltet Observationsperiode og indtast betragtningsperiodens længde

NOTE: I Danmark er betragtningsperioden sat til 50 år

tilbage til toppen

 

Valg og indtastning af Bygningsforbrug

Bygningens forventede energiforbrug efter ibrugtagning.
Værdierne bruges til beregningerne under overskriften Site på Indhold-siden.

1. Åbn listen Varmemodel og vælg fremskrivningsmodel for opvarmning af bygningen
2. Klik i feltet Varme og indtast bygningens årlige driftsforbrug af varme per kvadratmeter
3. Åbn listen Elforsyning og vælg fremskrivningsmodel for bygningens el-forbrug
4. Klik i feltet Elektricitet og indtast bygningens årlige driftsforbrug af el per kvadratmeter
5. Klik i feltet Eksporteret elektricitet, hvis bygningen producerer strøm, og indtast bygningens årlige eksport af el per kvadratmeter

tilbage til toppen

 

Valg og indtastning af Forbrug på byggeplads

Forventet energiforbrug i byggeperioden.
Værdierne bruges til beregningerne under overskriften Building på Indhold-siden.

1. Klik i feltet Varme og indtast det samlede varmeforbrug for byggeperioden, opgjort i kWh
2. Klik i feltet Elektricitet og indtast det samlede elektricitetsforbruget i byggeperioden, opgjort i kWh
3. Klik i feltet Diesel og indtast det samlede dieselforbrug for byggeperioden, opgjort i liter
4. Klik i feltet Udgravning og indtast det samlede udgravningsvolumen for byggeperioden, opgjort i m3

NOTE: Hvis du indtaster Udgravning, skal det bidrag det giver trækkes fra i Diesel-indtastningen

tilbage til toppen

 

Aflæsning af LCA Resultater

Det samlede resultat af klimaregnskabet for bygningen.

Total GWP viser bygningens klimapåvirkning, regnet i kg CO2-ækvivalenter
Total GWP/m2/år viser bygningens årlige klimapåvirkning per kvadratmeter, regnet i kg CO2-ækvivalenter feltets baggrundsfarve indikerer, om grænseværdien for den valgte evalueringstype er overholdt – rød hvis grænseværdien er overskredet, og grøn hvis grænseværdien er overholdt
GWP-værdier viser fordelingen af klimapåvirkningen for relevante moduler (faser)

tilbage til toppen