Integrationer/Apps

Sigma Excel Tilbudsliste Tool

Sigma Excel Tilbudsliste Tool

Med Sigma Excel Tilbudsliste Tool kan du importere en Excel tilbudsliste til Sigma, samt eksportere priser fra Sigma tilbage til tilbudslisten. Derudover kan du overføre priser fra en tilbudsliste i Sigma, til en ny (revision). Sigma ... read more

Sigma Excel Tilbudsliste Designer

Sigma Excel Tilbudsliste Designer

Sigma Excel Tilbudsliste Designer app'en er et værktøj til lave tilbudslister (herefter TBL) i Excel, baseret på kalkulationsdata fra Sigma alle udgaver af Sigma begynder øvet avanceret   Sådan bruges Sigma Excel Tilbudsliste ... read more

Sigma Excel Tender List Designer

Sigma Excel Tender List Designer

The Sigma Excel Tender List Designer app is a tool to create Bill of Quantities (hereafter BoQ) in Excel, based on estimating data from Sigma Sigma Professional, Sigma Enterprise begynder øvet avanceret (for installation/uninstallation: ... read more

Sigma PlanSwift integration – Installation og aktivering

Sigma PlanSwift integration – Installation og aktivering

Sigma PlanSwift Live Link Integration er data-broen mellem Sigma og PlanSwift, så du forbinder 2D-opmålinger i PlanSwift med din kalkulation i Sigma. Integrationen er gratis. Sigma Personal, Sigma Professional og Sigma Enterprise BEGYNDER | ... read more

Eksporter til Microsoft Word

Eksporter til Microsoft Word

Det er muligt at overføre et skema f.eks. slutskema til Microsoft Word. 1. Gå ind på den ønskede side som skal eksporteres, hvilket kan være indholdssiden, slutskemasiden, ressourcesiden, indsigtssiden eller nøgletalssiden 2. Klik på ... read more

Eksporter til Microsoft Project

Eksporter til Microsoft Project

Det er muligt at eksportere fra Sigma til Microsoft Project, hvori projektet kan styres og planlægges. 1. Vælg båndfanen Data 2. Klik på knappen Eksporter til Project i gruppen Eksport I Trin 1 kan der vælges nyt eller eksisterende MS ... read more

Ring til os på 70 26 25 75

Ring til os på 70 26 25 75