Sigma Excel Tilbudsliste Tool

Med Sigma Excel Tilbudsliste Tool kan du importere en Excel tilbudsliste til Sigma, samt eksportere priser fra Sigma tilbage til tilbudslisten. Derudover kan du overføre priser fra en tilbudsliste i Sigma, til en ny (revision).

Sigma Personal, Sigma Professional og Sigma Enterprise
begynder | ØVET | avanceret

Denne guide gennemgår

Installation af Sigma Excel Tilbudsliste Tool

Du finder Sigma Excel Tilbudsliste Tool her: EG Sigma Shop
under Værktøjer

tilbage til toppen

 

Importer tilbudsliste til Sigma

1. Undersøg om tilbudslisten er nummeret således:
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
etc.

VIGTIGT
Indlæsning af en tilbudsliste ved hjælp af Sigma Excel Tilbudsliste Tool forudsætter at listens punkter er nummereret på ovenstående måde. Hvis numrene er anderledes – hvis der f.eks. Indgår bogstaver eller andre tegn end punktum – skal du tilføje en kolonne og selv nummerere posterne efter ovenstående system. Hvis tilbudslisten består af flere Excel-ark, skal dette gøres for hvert ark.

TIP
For at importere flere ark i samme import, bør dine ark have ens opbygning, så kolonnerækkefølge er ens. Alternativt kan du importere tilbudslisten af flere omgange.

2. Gør ét af følgende:

 • hvis tilbudslistens positioner er nummereret som ovenstående: spring ned til punkt 5
 • hvis ikke: fortsæt med følgende punkt (3.)
3. Tilføj en ny kolonne til Excel-arket
4. Indtast nummer for hver position, du vil importere

TIP
Nummerér efter systemet angivet i punkt 1.

TIP Notér dig dels kolonnenummer/-bogstav, dels hvad kolonnen indeholder, for de kolonner du vil importere i Sigma – det vil hjælpe dig i punkt 10.

5. Start en ny kalkulation i Sigma og åbn Indhold-siden
6. Åbn båndet Sigma Excel Tilbudsliste Tool og klik Importer Tilbudsliste
7. Klik på Gennemse…
8. Find tilbudsliste-filen (Excel-filen), marker den og klik på Åbn
9. Marker afkrydsningsfelterne ud for det/de ark du vil importere fra Excel-filen
10. Udfyld felterne:

 • Importer tekst fra kolonne
 • Positioner er angivet i kolonne
 • Eksporter salgspris til kolonne
 • Eksporter salgsenhedspris
 • Importer mængde fra kolonne
 • Importer enhed fra kolonne
 • Importer kostpris fra kolonne

TIP
Du kan importere tekst, enhed og mængde, samt priser fra underentreprenør (kostpris) og lave et ubegrænset antal ekstrafelter i Sigma (se næste punkt). Er mængde ikke angivet, vil Sigma definere mængden som 1.

11. Gør ét af følgende

 • undlad at importere flere kolonner og fortsæt med næste punkt
 • vælg flere kolonner i Excel-filen:
  1. Klik på Tilføj kolonne
  2. Klik i feltet “Navn” og indtast det navn du ønsker at give kolonnen
  3. Klik i feltet “Kolonne” og vælg kolonne i Excel-filen

VIGTIGT
”Manglende” positioner vil Sigma selv tilføje ved import, så linjernes positioner i Tilbudslisten, svarer til positionerne i Sigma (dvs. importeres til position 1 og 3, men ikke 2, vil Sigma selv tilføje en tom linje på position 2).

12. Klik på Importer
Herfra skal du blot kalkulere på sædvanlig vis.

tilbage til toppen

 

Opdater revision

1. Start med at importere den reviderede tilbudsliste, som beskrevet i Importer tilbudsliste til Sigma
2. Klik på Opdater Revision
3. Klik på Gennemse… ud for “Tidligere”
4. Find forrige tilbudsliste-kalkulation, marker den og klik Åbn
5. Klik på Opdater
Revisionen opdateres og Sigma skubber enhedspriser og manuelt tilføjede underpunkter(-komponenter), fra tidligere dokument til revisionen (der matches på position).

TIP
Nye linjer, som ikke var i det gældende Sigma dokument, markeres med grønt flag (bogmærke D) i revisionen i Sigma. Opdaterede linjer (tekst, enhed eller mængde) markeres med gult flag (bogmærke E).

TIP
Derudover opretter Sigma et log dokument, hvor nye, ændrede og slettede linjer listes.

Fortsæt nu med at kalkulere på sædvanlig vis.

tilbage til toppen

 

Eksporter Priser tilbage i tilbudslisten

1. Klik på Eksporter Priser
2. Klik på Gennemse… ud for “Tilbudsliste”, find forrige tilbudsliste-kalkulation, marker den og klik Åbn
3. Klik på Eksporter
Salgspriserne overføres nu til Excel.

tilbage til toppen