Sigma Excel Tilbudsliste Tool

Sigma Personal, Sigma Professional, Sigma Enterprise
Niveau: øvet

Med Sigma Excel Tilbudsliste Tool kan du importere en Excel tilbudsliste til Sigma, samt eksportere priser fra Sigma tilbage til tilbudslisten. Derudover kan du overføre priser fra en tilbudsliste i Sigma, til en ny (revision).

Denne guide omhandler

 • Installation af Sigma Excel Tilbudsliste Tool
 • Importer Tilbudsliste til Sigma
 • Opdater Revision
 • Eksporter Priser tilbage i tilbudslisten

Installation af Sigma Excel Tilbudsliste Tool

Du kan købe og derefter downloade app’en på Sigma Estimates’ hjemmeside

1.   Klik på dette link: køb Sigma Excel Tilbudsliste Tool

2.   Åbn den e-mail du modtager fra 2Checkout Support

3.   Klik på linket Download App i e-mailen

Installationspakken downloades.

4.   Klik på den downloadede sigmapackage-fil

Installationen går i gang og Sigma åbner

5.   Klik på Ja i dialogboksen “Sigma Package Installer”

Når installationen er afsluttet, kan du øverst i Sigma-vinduet se fanen “Sigma Excel Tilbudsliste Tool”

Importer Tilbudsliste til Sigma

Se videoen her: Sigma Excel Tilbudsliste Tool – del 1

1.   Undersøg om tilbudslisten er nummereret efter systemet

 • 1
 • 1.1
 • 1.1.1
 • 1.1.1.1
 • etc.
  VIGTIGT Indlæsning af en tilbudsliste ved hjælp af Sigma Excel Tilbudsliste Tool forudsætter at listens punkter er nummereret på ovenstående måde. Hvis numrene er anderledes – hvis der f.eks. Indgår bogstaver eller andre tegn end punktum – skal du tilføje en kolonne og selv nummerere posterne efter ovenstående system. Hvis tilbudslisten består af flere Excel-ark, skal dette gøres for hvert ark.
  TIP For at importere flere ark i samme import, bør dine ark have ens opbygning, så kolonnerækkefølge er ens. Alternativt kan du importere tilbudslisten af flere omgange.

2.   Gør ét af følgende

 • hvis tilbudslistens positioner er nummereret som ovenstående: spring ned til punkt 5
 • hvis ikke: fortsæt med følgende punkt (3.)

3.   Tilføj en ny kolonne til Excel-arket

4.   Indtast nummer for hver position, du vil importere

TIP Nummerér efter systemet angivet i punkt 1.
TIP Notér dig dels kolonnenummer/-bogstav, dels hvad kolonnen indeholder, for de kolonner du vil importere i Sigma – det vil hjælpe dig i punkt 10.

5.   Start en ny kalkulation i Sigma og åbn Indhold-siden

6.    Åbn båndet Sigma Excel Tilbudsliste Tool og klik Importer Tilbudsliste

7.   Klik på Gennemse…,

8.   Find tilbudsliste-filen (Excel-filen), marker den og klik på Åbn

9.   Marker afkrydsningsfelterne ud for det/de ark du vil importere fra Excel-filen

10.    Udfyld felterne

 • Importer tekst fra kolonne
 • Positioner er angivet i kolonne
 • Eksporter salgspris til kolonne
 • Eksporter salgsenhedspris
 • Importer mængde fra kolonne
 • Importer enhed fra kolonne
 • Importer kostpris fra kolonne
  TIP Du kan importere tekst, enhed og mængde, samt priser fra underentreprenør (kostpris) og lave et ubegrænset antal ekstrafelter i Sigma (se næste punkt). Er mængde ikke angivet, vil Sigma definere mængden som 1.

11.   Gør ét af følgende

 • undlad at importere flere kolonner og fortsæt med næste punkt
 • vælg flere kolonner i Excel-filen
  1. Klik på Tilføj kolonne
  2. Klik i feltet “Navn” og indtast det navn du ønsker at give kolonnen
  3. Klik i feltet “Kolonne” og vælg kolonne i Excel-filen
   VIGTIGT ”Manglende” positioner vil Sigma selv tilføje ved import, så linjernes positioner i Tilbudslisten, svarer til positionerne i Sigma (dvs. importeres til position 1 og 3, men ikke 2, vil Sigma selv tilføje en tom linje på position 2).

12.    Klik på Importer

Fortsæt nu med at kalkulere på sædvanlig vis.

Opdater Revision

Se videoen her: Sigma Excel Tilbudsliste Tool – del 2

1.    Start med at importere den reviderede tilbudsliste, som beskrevet i Importer tilbudsliste til Sigma

2.    Klik på Opdater Revision

3.    Klik på Gennemse… ud for “Tidligere”,

4.    Find forrige tilbudsliste-kalkulation, marker den og klik Åbn

5.    Klik på Opdater

Revisionen opdateres og Sigma skubber enhedspriser og manuelt tilføjede underpunkter(-komponenter, fra tidligere dokument til revisionen (der matches på position).
TIP Nye linjer, som ikke var i det gældende Sigma dokument, markeres med grønt flag (bogmærke D) i revisionen i Sigma. Opdaterede linjer (tekst, enhed eller mængde) markeres med gult flag (bogmærke E).
TIP Derudover opretter Sigma et log dokument, hvor nye, ændrede og slettede linjer listes.
Fortsæt nu med at kalkulere på sædvanlig vis.

Eksporter Priser tilbage i tilbudslisten

Se videoen her: Sigma Excel Tilbudsliste Tool – del 3

1.    Klik på Eksporter Priser

2.    Klik på Gennemse… ud for “Tilbudsliste”, find forrige tilbudsliste-kalkulation, marker den og klik Åbn

3.    Klik på Eksporter

Salgspriserne overføres nu til Excel.