Diverse

Successiv kalkulation

Successiv kalkulation i Sigma består i at regne med successive mængder og/eller successive enhedspriser
Baseret på indtastningerne beregner Sigma en successiv kostpris, standardafvigelsen på kostprisen samt den indbyrdes vægtning af ... læs mere

Sammenlign Sigma filer

Denne funktion i Sigma sammenligner 2 dokumenter (kalkulationer) - det dokument der er åbent i Sigma sammenlignes med et kildedokument.

Funktionen finder og markerer

  • nye komponenter (bogmærkes som "Tilføjet")
  • ens ... læs mere

Sigma Studie-pakke / Sigma Educational package

Studerende og undervisere kan få adgang til at installere Sigma Enterprise, samt visse tilføjelser til programmet.

Students and teachers/professors are offered to install Sigma Enterprise along with add-ons and ... læs mere

Automatisk flytning til næste række

Automatisk flyt til næste række vil sige, at Sigma flytter markøren fra en række til den næste, hvis 3 betingelser er opfyldt: a) at funktionen er valgt – se nedenfor, b) at du indtaster i næstnederste række – altså at næste række er læs mere

Ombryd teksten på siden Indhold

På siden Indhold er det muligt at får teksterne i Tekst-kolonnen ombrudt. Det kan hjælpe på læsbarheden på siden og har også effekt på nogle af Sigmas standardrapporter. 1. Klik på båndfanen Vis 2. Klik på knappen Ombryd tekst i gruppen Grid læs mere

Kopier mellem kolonner

Der kan nemt kopieres mellem kolonner i Sigma ved at anvende funktionen Kopier mellem kolonner. Det kan gøres for hele projektet eller valgte komponenter og disses underkomponenter. 1. Vælg båndfanen Værktøjer 2. Klik på knappen Kopier mellem ... læs mere

Udfør stavekontrol

1. Klik på båndfanen Hjem 2. Klik på knappen Stavekontrol i gruppen Dokument 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder: Klik på knappen Ignorer for at springe rettelsen af dette ord over. Klik på knappen Ignorer alle for at springe over alle ... læs mere

Slå moms-beregningen fra

Momsen kan sættes til at beregnes automatisk eller slås fra. Det gøres på følgende måde: 1. Klik på båndfanen Data. 2. Klik på Dokument egenskaber i gruppen Dokument egenskaber. 3. Klik på fanen Indstillinger i dialogboksen Dokument egenskaber. ... læs mere

Tilføj ekstra felter/kolonner

Der kan tilføjes ekstra felter, der oprettes som kolonner, hvis der ønskes brugerdefineret information i f.eks. indholdssiden, indsigtssiden, udskrifter eller benyttes til Sigma script. Den typiske brug af ekstra felter er til klassifikation, ... læs mere

Ændre betegnelsen for overskrifter i beregningstræet

Via funktionen Træ annotation er det muligt, at vise forskellig information i beregningstræet. Der er 3 standard visninger samt mulighed for brugerdefineret visning. 1. Klik på båndfanen Hjem. 2. I gruppen Vis skal du klikke på Træ annotation. ... læs mere

Ring til os på 70 26 25 75

Ring til os på 70 26 25 75