Automatisk flytning til næste række

Automatisk flyt til næste række vil sige, at Sigma flytter markøren fra en række til den næste, hvis 3 betingelser er opfyldt:

a) at funktionen er valgt – se nedenfor,

b) at du indtaster i næstnederste række – altså at næste række er tom,

c) at Enhedspris har en værdi, der er forskellig fra 0 (nul), når man ændrer Mængden fra værdien 1.

Er betingelserne opfyldt, “springer” markøren fra feltet Mængde til feltet Tekst i den efterfølgende tomme række. Denne funktion er som standard valgt til.

Sådan ændrer du opsætning af automatisk flyt til næste række

1. Klik på Filer > Indstillinger

2. Vælg fanen Generelt i dialogboksen Indstillinger

Øverst, under Redigering, ser du afkrydsningsfeltet “Flyt automatisk til næste række fra Mængde når Enhedspris <> 0″

3. Gør et af følgende (se billede):

a) Markér i afkrydsningsfeltet for at Sigma automatisk “springer” til fra feltet Mængde til feltet Tekst i den følgende, tomme række.

b) Fjern markering i afkrydsningsfeltet for at blive i rækken, hver gang du indtaster i en ny række.

4. Klik på OK for at gemme indstillingen