Ombryd teksten på siden Indhold

På siden Indhold er det muligt at får teksterne i Tekst-kolonnen ombrudt. Det kan hjælpe på læsbarheden på siden og har også effekt på nogle af Sigmas standardrapporter.

1. Klik på båndfanen Vis

2. Klik på knappen Ombryd tekst i gruppen Grid

TIP: Lige under knappen Ombryd tekst finder du knappen Tilpas kolonnebredde – når den funktion er aktiv, tilpasser Sigma automatisk bredden af kolonnerne til at passe til indholdet af hver kolonne.