Kopier mellem kolonner

Der kan nemt kopieres mellem kolonner i Sigma ved at anvende funktionen Kopier mellem kolonner. Det kan gøres for hele projektet eller valgte komponenter og disses underkomponenter.

1. Vælg båndfanen Værktøjer

2. Klik på knappen Kopier mellem kolonner i gruppen Værktøjer

3. Vælg omfang af kopieringen ved at markere én af følgende muligheder, under Udfør handlingen for følgende komponenter:

  • Hele projektet
  • Valgte komponent ud fra hvor du har fokus i Beregningstræet
  • Valgte komonent og børn ud fra hvor du har fokus i Beregningstræet plus underkomponenter

4. Klik på knappen pil ned i feltet Kopier fra og vælg i listen hvilken kolonne der skal kopieres fra

5. Klik på knappen pil ned i feltet Kopier til og vælg i listen hvilken kolonne der skal kopieres til

6. Klik på knappen OK