Successiv kalkulation

Successiv kalkulation i Sigma består i at regne med successive mængder og/eller successive enhedspriser
Baseret på indtastningerne beregner Sigma en successiv kostpris, standardafvigelsen på kostprisen samt den indbyrdes vægtning af flere successive kalkulationsposter

Læs mere om formlerne – anvist af Steen Lichtenberg – til sidst i denne guide

Sigma Enterprise
begynder øvet avanceret

Åbn for successiv indtastning

1. Gå til fanen Hjem (bånd)
2. Klik på Successiv kalkulation (gruppen Successiv)
 

Indhold-siden viser nu en række ekstra kolonner

 • mængder: Mgd Min, Mgd Typ, Mgd Max (mængde minimum, typisk og maksimum)
 • enhedspriser: EP Min, EP Typ, EP Max (enh.pris minimum, typisk og maksimum)
 • statistik: Std. afv., Prio (standard afvigelse og prioritet)

Indtast successive mængder og/eller enhedspriser

1. Vælg komponent
2.

Indtast mængde på følgende måde

 • Klik i feltet Mgd Min og indtast minimum-mængde
 • Klik i feltet Mgd Typ og indtast typisk mængde
 • Klik i feltet Mgd Max og indtast maksimum-mængde
 

Mængde-kolonnen viser den sandsynlige mængde

Hvis der kun skal regnes med successive enhedspriser, kan man klikke i feltet Mængde og indtaste ønsket mængde – denne værdi gentages så i Mgd min, Mgd typ og Mgd max

3.

Indtast enhedspris på følgende måde

 • Klik i feltet EP Min og indtast minimum-enhedspris
 • Klik i feltet EP Typ og indtast typisk enhedspris
 • Klik i feltet EP Max og indtast maksimum-enhedspris
 

Enhedspris-kolonnen viser den sandsynlige enhedspris
Kostpris-kolonnen viser den sandsynlige kostpris
Std. afv.-kolonnen viser standard afvigelsen på den sandsynlige kostprisen
Prio-kolonnen viser hvor meget denne kalkulationslinje bidrager til standardafvigelsen.

Hvis der kun skal regnes med successive mængder, kan man klikke i feltet Enhedspris og indtaste ønsket enhedspris – denne værdi gentages så i EP min, EP typ og EP max

Successiv analyse

1. Klik på Analyse (gruppen Successiv i båndet Hjem)
 

Komponenterne i Beregningstræet farvelægges efter hvor meget den enkelte komponent bidrager til usikkerheden på kostprisen (størrelsen på standardafvigelsen), fra grøn over gul til rød og nuancer mellem disse 3 farver:

 • grøn (ingen usikkerhed)
 • gul (mellemstor usikkerhed)
 • rød (største usikkerhed)

og de indbyrdes vægtninger af usikkerheden (standard-afvigelserne) vises i kantede parenteser til venstre for komponenternes tekst.

 

2. Klik igen på Analyse for at skjule farvelægningen i Beregningstræet
De successive formler i Sigma

Generelt om successiv kalkulation i Sigma

Sigma anvender principperne beskrevet i bogen “Projekt planlægning – i en foranderlig verden” af Steen Lichtenberg, med følgende formler til udregning af hhv. sandsynlige værdier og standardafvigelser.

 

Beregning af Mængde og enhedspris

Indtastede successive mængder og/eller enhedspriser bruges til følgende beregninger i Sigma

 

Beregning af standardafvigelse for en komponent uden under-komponenter

For komponenter (linjer) uden underkomponenter, udregnes standardafvigelsen som;

 

Beregning af standardafvigelse for en komponent med under-komponenter

For komponenter (linjer) med underkomponenter, udregnes først den samlede standardafvigelse for underkomponenterne tilsammen (første formel), som indgår i beregning af standardafvigelsen for komponenten selv (anden formel);

Desuden anvendes i Sigma dette forhold:
den sandsynlige pris på en komponent med underkomponenter = summen af de sandsynlige priser på underkomponenterne.