Ændre betegnelsen for overskrifter i beregningstræet

Via funktionen Træ annotation er det muligt, at vise forskellig information i beregningstræet. Der er 3 standard visninger samt mulighed for brugerdefineret visning.

1. Klik på båndfanen Hjem.

2. I gruppen Vis skal du klikke på Træ annotation.

3. I drop-down listen er det mulig at vælge mellem 3 standard visninger

  • Tekst-visningen anvender kolonnen Tekst i indholdsskemaet.
  • Nummer og Tekst-visningen anvender kolonnerne Nummer og Tekst i indholdsskemaet.
  • Position og Tekst-visningen anvender kolonnerne Position og Tekst i indholdsskemaet.

4. Klik på Brugerdefineret…

5. I dialogboksen Vælg kolonner skal du sætte flueben i de kolonne, der skal vises i sammen med teksten i beregningstræet.

Vigtigt: Position skal ikke forveksles med Nummer. Position er et nummer der angiver hvor en komponent er, og bliver automatisk genereret og ændret af Sigma.