Eksporter til Microsoft Word

Det er muligt at overføre et skema f.eks. slutskema til Microsoft Word.

1. Gå ind på den ønskede side som skal eksporteres, hvilket kan være indholdssiden, slutskemasiden, ressourcesiden, indsigtssiden eller nøgletalssiden

2. Klik på båndfanen Data

3. Klik på knappen Eksporter til Word i gruppen Eksport