Eksporter til Microsoft Project

Det er muligt at eksportere fra Sigma til Microsoft Project, hvori projektet kan styres og planlægges.

1. Vælg båndfanen Data

2. Klik på knappen Eksporter til Project i gruppen Eksport

I Trin 1 kan der vælges nyt eller eksisterende MS projekt, samt den ønskede komponent struktur.

1. Vælg mellem Opret en ny MS Project fil og Opdater eksisterende MS Project fil under Projekt i dialogboksen Overfør til Microsoft Project.

2. Hvis hele projektet skal overføres, så marker i afkrydsningsfeltet Overfør for hele projektet, under MS Project opgavestruktur dialogboksen Overfør til Microsoft Project

BEMÆRK: Hvis der ikke markeres i afkrydsningsfeltet overføres kun data for den overskrift der er valgt i beregningstræet

3. Vælg mellem Beregningstræ (overførte data struktureres i MS Project som beregningstræet i Sigma) og Struktur fra Indsigts-opsætning

  • Der kan det vælges, hvor mange niveauer i beregningstræet der skal eksporteres. Det er også muligt at definere hvordan ressourcerne skal overføres ved at klikke på knappen Definér opsætning, når Struktur fra Indsigts-opsætning er slået til.
  • Hvis du vælger Beregningstræ skal du også angive i hvor mange niveauer, hvor 0 er alle niveauer, 1 er overskrifterne osv.
  • Hvis du vælger Struktur fra Indsigts-opsætning skal du også definere Indsigtsopsætningen.

4. Klik på knappen Næste

I Trin 2 kan der vælges om der skal overføres opgaveafhængigheder, og hvilke kategorier der skal overføres.

1. Vælg mellem følgende muligheder angående afhængigheder:

  • Tilføj automatisk afhængighed (Afslutning-til-Start) til næste opgave
  • Tilføj afhængigheder som angivet i Afhængighed kolonnen i Sigma
  • Tilføj ingen afhængighed

2. Vælg hvilke kategorier der skal overføres

3. Klik på knappen Næste

I Trin 3 kan der vælges hvor mange timer der skal planlægges med pr. dag, og det er muligt at tildele den kalkulerede salgspris til de faste omkostninger i Microsoft Project. Opsætningen kan ligeledes gemmes som standard for nye projekter.

1. Angiv timer pr. dag. Tildel eventuelt salgsprisen fra Sigma

2. Vælg eventuelle ekstra felter der skal overføres fra Sigma

3. Gem eventuelt din opsætning som standard

4. Klik på Eksportér

TIP: Komponenter i beregningstræet kan tildeles afhængigheder, således at eksport til Microsoft Project indeholder et udgangspunkt for den endelige planlægning. For at tilføje Afhængigheder skal kolonnen Afhængigheder gøres synlig. Se artiklen Få vist flere kolonner om hvordan det gøres her. Når dette er gjort skal du gøre følgende:

  1. Klik i det ønskede felt ud for kolonnen Afhængigheder
  2. I feltets dropdown menu vælges hvilken komponent der skal oprettes afhængighed til
  3. Når der klikkes væk fra feltet vises afhængigheden som f.eks. 2.3 AS 0. Dette betyder at afhængighed til position er 2.3. AS står for afslutning til start. 0 står for 0 dages ophold