Connect – overfør data mellem Revit og Sigma

Gælder: Sigma Enterprise, Revit med Sigma Revit Integration.

Sigma Revit Integrationens Connect-funktionfunktion forbinder 3D modellen i Revit med 5D kalkulationen i Sigma. Afhængigt af forbindelsens aktuelle tilstand skifter Connect-funktionen mellem.

  • Connect – opret forbindelse
  • Disconnect – afbryd forbindelsen
  • Reset – genskab forbindelsen

Hvis ikke du har åbnet 3D-modellen i Revit, skal du starte Revit, vælge den model du vil arbejde med og sørge for at arbejde i 3D view (View båndet > 3D View).

Connect – forbind Revit-model og Sigma-kalkulation

1.  Klik på bånd-fanen Sigma Estimates

Hvis der ikke er forbindelse mellem Revit-modellen og Sigma, har knappen, yderst til venstre i båndet Sigma Estimates, navnet Connect.

2.  Klik på Connect

NOTE: Data overføres fra Revit-model til Sigma-kalkulation og der etableres Live Link mellem model og kalkulation. Så længe forbindelsen opretholdes er der Live Link mellem model og kalkulation og data kan overføres begge veje, så snart kalkulationen har været gemt mindst én gang.
TIP: Første gang du overfører data fra en Revit-model, der er type-kodet, bliver du stillet overfor følgende spørgsmål: “Do you want to update the project from the Type Coding Library”. Du får følgende valgmuligheder: Ja, Nej eller Annuller. Hvis du vælger “Ja” opdateres de overførte data fra det/de bibliotek/-er, Revit-modellens objekttyper er forbundet (Connected) til. Hvis du vælger “Nej” overføres data, men derefter skal du selv starte opdatering fra bibliotek/-er. Hvis du vælger  “Annuller” afbrydes dataoverførslen.

Disconnect – afbryd forbindelse mellem Revit-model og Sigma-kalkulation

1.  Klik på bånd-fanen Sigma Estimates

Hvis der er forbindelse mellem Revit-modellen og Sigma-kalkulationen, har knappen, yderst til venstre i båndet Sigma Estimates, navnet Disconnect.

2.  Klik på Disconnect

NOTE: Der kan ikke længere overføres data mellem Revit-model og Sigma-kalkulation, og Live Link er afbrudt

Reset – genskab forbindelse mellem Revit-model og Sigma-kalkulation

1.  Klik på bånd-fanen Sigma Estimates

Hvis forbindelsen mellem Revit-modellen og Sigma-kalkulationen er mistet, har knappen, yderst til venstre i båndet Sigma Estimates, navnet Reset.

2.  Klik på Reset

NOTE: Forbindelsen mellem Revit-modellen og Sigma-kalkulationen genskabes og data kan igen (hvis kalkulationen er gemt mindst én gang). Ligeledes genoprettes Live Link