Connect Settings – opsætning af eksport fra Revit til Sigma

Gælder: Sigma Enterprise, Revit med Sigma Revit Integration

Connect Settings er en separat dialogboks, som tager dig igennem 5 trin:

 1. Create 5 D Model: Exported elements
 2. Create 5 D Model: Export structure
 3. Create 5 D Model: Reference parameters
 4. Create 5 D Model: Project library
 5. Create 5 D Model: All set up!

hvor du bl.a. træffer valg om, hvilke data der skal eksporteres fra Revit til Sigma, hvordan data skal struktureres i Sigma, samt starter data-overførslen fra Revit-modellen (3D) til Sigma-kalkulationen (5D).

Create 5D Model: Exported elements

1. Markér Choose elements og klik på knappen […]

Det åbner dialogboksen Exported elements

2. Klik på Tools… og vælg Itemize none i menuen

TIP: Under Objects, i skemaet, ser du de tilgængelige objekt kategorier (Category: …) – under hver kategori ser du hvilke objekt-typer. kategorien omfatter

3. Markér i afkrydsningsfeltet Export? ud for hver objekt-type, du ønsker at eksportere

VIGTIGT: Hvis det er en af de første gange du bruger Sigma Revit Integration, anbefaler vi at du vælger nogle få objekt-typer eller en enkelt objekt-kategori

4. Klik på OK

NOTE: Dialoboksen Exported elements lukker og du er tilbage i dialogboksen Create 5D Model: Exported elements

5. Klik på Next >

Dialogboksen skifter til…

Create 5 D Model: Export structure

Dette er dialogboksens 2. side, hvor du dels kan vælge at data fra Revit-modellen eksporteres over i en Sigma-skabelon og hvilken skabelon det skal være, dels vælger hvilken struktur (Cost Breakdown Structure), data fra Revit-modellen skal eksporteres over i. Når du sætter strukturen op, har du adgang til samtlige Revet-modellens parametre.

1. Gør et af følgende:

 • Undlad at markere i afkrydsningsfeltet Use Sigma template og gå til næste punkt.
 • Marker afkrydsningsfeltet Use Sigma template og klik på knappen […] længst til højre i det tomme tekstfelt for at finde og vælge den Sigma-skabelon, du vil eksportere over i.

VIGTIGT: Hvis det er en af de første gange du bruger Sigma Revit Integration, anbefaler vi at du undlader at bruge en Sigma-skabelon

2. Gør et af følgende:

 • Bibehold den foreslåede struktur (“3D model”\Category\ObjetType) og gå til næste punkt.
 • Klik på teksten “3D model” og ret teksten, eller klik på dropdown-pilen til højre i feltet og vælg det Revit-parameter du ønsker som primært sorteringskriterie. Klik derefter på dropdown-pilen til højre i feltet nedenunder og vælg det Revit-parameter du ønsker som sekundært sorteringskriterie. Fortsæt således indtil du har den ønskede struktur.

VIGTIGT: Hvis det er en af de første gange du bruger Sigma Revit Integration, anbefaler vi at du bibeholder den foreslåede struktur

3. Klik på Next >

Dialogboksen skifter til…

Create 5D Model: Reference parameters

Revit-modellens objekter skal forbindes med Sigmas bygningsdele, via type-koder (Type Codes). Revit modellens objekter skal have et parameter til type-koden. Hvis en objekt-type skal kodes på instansniveau, skal du bruge et separat parameter til dette.

1. Gør et af følgende:

 • Klik på Set Sigma Standards – Sigma Revit Integration opretter 2 nye parametre på samtlige af Revit-modellens objekter
 • Åbn drop down-menuen Type parameter og vælg blandt Revit-modellens parameter hvilket parameter der skal bruges til type-koder. Åbn evt. drop down-menuen Instance parameter og vælg blandt Revit-modellens parameter hvilket parameter der skal bruges til instans-koder. Pas på ikke at vælge samme parameter til type og instans.

VIGTIGT: Hvis det er en af de første gange du bruger Sigma Revit Integration, anbefaler vi at du bruger Set Sigma Standards.

2. Klik på Next >

Dialogboksen skifter til…

Create 5D Model: Project library

Her kan du få Sigma Revit Integration til at danne et Sigma-bibliotek ud fra de objekt typer Revit-modellen indeholder. På den måde kan sikre dig, at du får en bygningsdel i Sigma for hver objekt-type i Revit-modellen.

1. Gør et af følgende:

 • Undlad dette at klikke på knappen og gå til næste punkt.
 • Klik på Create project library hvis du ønsker at oprette et nyt Sigma-bibliotek ud fra modellens objettyper.

2. Klik på Next >

Dialogboksen skifter til…

Create 5D Model: All set up!

Nu er alt klar til at du kan eksportere data fra Revit-modellen over i Sigma, og samtidig etablere LiveLink.

1. Klik på Go!

NOTE: Eksporten fra Revit til Sigma starter, og dialogboksen lukker
TIP: Hvis du har en kalkulation åben i Sigma, med data fra en tidligere eksport fra samme Revit-model. og hvis kalkulationen har været gemt mindst een gang, opdateres kalkulationen