Connect Settings – opsætning af eksport fra Revit til Sigma

Connect Settings er en separat dialogboks, som tager dig igennem 5 trin:

 1. Create 5 D Model: Exported elements
 2. Create 5 D Model: Export structure
 3. Create 5 D Model: Reference parameters
 4. Create 5 D Model: Project library
 5. Create 5 D Model: All set up!

hvor du bl.a. træffer valg om, hvilke data der skal eksporteres fra Revit til Sigma, hvordan data skal struktureres i Sigma, samt starter data-overførslen fra Revit-modellen (3D) til Sigma-kalkulationen (5D).

Sigma Professional, Sigma Enterprise
Revit med Sigma Revit Integration
begynder øvet avanceret
1. Create 5D model : Exported elements

På Connect settings første side vælger du, hvilke elementer i Revit-modellen, der skal overføres data for, til Sigma.

   

1.  

Vælg mellem

 • Choose elements og klik på knappen […]
 • All elements in model
   

Hvis du vælger Choose elements åbnes dialogboksen Exported elements

 

klik for større billede

2.  

Gør ét af følgende

 • ingenting – Revit-data eksporteres per objekttype
 • marker i Group afkrydsningsfelter for ønskede objekttyper – for at gruppere disse
2.1  

Hvis du afkrydser et Group-felt skal du yderligere vælge mellem:

 • Group by = Type Name (default – Revit-data eksporteres for hvert element)*
 • klik på [] ud for en object type, vælg at gruppere efter et eller flere parametre og klik på Save
   

*svarer til tidligere “itemize”.

 

EKSEMPEL
Gruppering: alle kortere end 10

 

klik for større billede

 

klik for større billede

 

klik for større billede

3.   Klik på OK
   

Dialogboksen Exported elementes lukkes

4.   Klik på Next

 

2. Create 5D model : Export structure

På Connect settings anden side vælger du, hvordan Revit-modellens data skal struktureres i Sigma.

   

1.  

Vælg om data skal eksporteres over i en Sigma-skabelon – gør et af følgende:

 • marker afkrydsningsfeltet Use Sigma templates file, klik på […] og vælg skabelonfil
 • spring over
   

VIGTIGT
Hvis det er en af de første gange du bruger Sigma Revit Integration, anbefaler vi at du undlader at bruge en Sigma-skabelon

2.  

Vælg hvordan eksporteret data skal struktureres (Use this CBS) – gør ét af følgende

 • rediger Group byThen byThen by etc. indtil ønsket struktur er specificeret
 • spring over
   

CBS: Cost Breakdown Structure

 

VIGTIGT
Hvis det er en af de første gange du bruger Sigma Revit Integration, anbefaler vi at du bibeholder den foreslåede struktur

3.   Klik Next

 

3. Create 5D model : Reference parameters

På Connect settings tredje side vælger du, hvordan Revit-modellens objekter skal forbindes med Sigmas bygningsdele, via type-koder (Type Codes) –  objekterne skal have et parameter til type-koden.

Hvis en objekt-type skal kodes på instansniveau, skal du bruge et separat parameter til dette.

   

1.  

Vælg hvilke parametre type-koder sættes i – gør et af følgende:

 1. brug Keynote parametret
 2. klik på Set Sigma Standards – som opretter 2 nye parametre i modellen
 3. åbn dropdown listerne Type parameter henholdsvis Instance parameter og vælg blandt eksisterende parametre
   

klik for større billede

   

VIGTIGT
Hvis det er en af de første gange du bruger Sigma Revit Integration, anbefaler vi at klikker på Set Sigma Standards

2.   Klik Next

 

4. Create 5D model : Project library

På Connect settings fjerde side kan du få Sigma Revit Integration til at danne et Sigma-bibliotek ud fra de objekt typer Revit-modellen indeholder. På den måde kan sikre dig, at du får en bygningsdel i Sigma for hver objekt-type i Revit-modellen

   

1.  

Gør et af følgende:

 • klik på Create project library
 • spring over
2.   Klik Next

 

5. Create 5D model : All set up!

På Connect settings femte og sidste side er alt klar til at du kan eksportere data fra Revit-modellen over i Sigma, og samtidig etablere LiveLink – samt oprette et Sigma-bibliotek hvis du valgte det.

   

1.   klik på Go!
   

Eksporten fra Revit til Sigma starter, og dialogboksen lukker

NOTE
Hvis du har en kalkulation åben i Sigma, med data fra en tidligere eksport fra samme Revit-model og kalkulationen har været gemt mindst een gang, opdateres kalkulationen.