Få vist flere kolonner

Du kan vælge hvilke kolonner der skal vises i kalkulationen, og det kan du gøre individuelt for hver af siderne Indhold, Slutskema og Ressourcer. Det kan selvfølgelig også gøres for Indsigt, men dér gør du det separat for hver visning.

Ændre hvilke kolonner der skal vises

1. Klik på Kolonner i båndet HJEM.

2. Marker i afkrydsningsfelterne ved de kolonner, der skal vises.

3. Klik på OK for at gemme dine ændringer.

TIP: Hvilke kolonner du kan vælge imellem afhænger af, hvilken gruppe af kolonner du får vist i dialogboksen.

TIP: Kolonner findes også i båndet VIS.

Gem kolonne-valg som standard

1. Klik på Ny under FILER, og derefter på Andet.

2. Klik på Ny kalkulation under Opret et nyt dokument i dialogboksen Sigma Guide.

3. Klik på Næste under Indtast dokumentnavn og beskrivelse af dokumentet i dialogboksen Sigma Guide.

4. Klik på Næste under Indtast hovedoverskrifter i dialogboksen Sigma Guide.

5. Klik på Afslut under Klar til at oprette dokumentet i dialogboksen Sigma Guide.

6. Klik på fanen til den side (Indhold, Slutskema eller Ressourcer) du vil ændre viste kolonner i.

7. Klik på Kolonner i båndet HJEM.

8. Marker i afkrydsningsfelterne ved de kolonner, der skal vises.

9. Klik på OK for at gemme dine ændringer.

10. Klik på Værktøjer > Gem som standard.

OBS: Hvis du klikker gem som standard, er det vigtigt at du ikke har nogen data i din kalkulation, da hele kalkulationen så vil blive standard.