Fastsæt automatisk fortjeneste (dækningsbidrag)

Hele eller dele af dækningsbidraget i din kalkulation kan fastsættes som procentsatser, for hver ressource-type (kategori) – Løn, Materialer, Materiel, UE – du bruger i kalkulationen.

 

1. Klik på sidefanen Slutskema.

2. Klik på knappen Automatisk DB/omk,

3. Klik på fanen Salgspristillæg i dialogboksen Automatisk DB/omkostningstillæg vindue. 

VIGTIGT: Afkrydsningsfeltet Benyt i kalkulation skal være markeret – ellers bliver automatiske salgspristillæg ikke indregnet.
Kolonnen Avance viser den procentsats, hver kategori (= ressource-type) tillægges som automatisk dækningsbidrag.

4. Klik på værdien ud for en kategori (f.eks. Løn) og indtast den værdi, du vil bruge.

BEMÆRK Værdien for Ingen kategori/anden kan kun ændres ved at klikke på Indstillinger… nederst til højre, ændre værdien i kolonnen Standard værdi og afslutte med klik på OK.
 
Under Indstillinger kan du også tilføje flere automatiske tillæg.

Gør det samme for hver kategori, du vil ændre procentsats for.

5. Klik på OK.

TIP: Dækningsbidragene baseret på procentsatserne vises i kolonnen Avance. Hvis kolonnen ikke er synlig, kan du klikke på Kolonner i båndet Slutskema, vælge Salgspris/DB i rullelisten Gruppe og markere i afkrydsningsfeltet Avance – så bliver kolonnen vist.