Flyt dine Sigma-mapper

I denne artikel gennemgår vi, hvordan folderne Sigma gør brug af, flyttes fra deres standard placering til anden placering (eks. Clouded / i skyen / i Dropbox, OneDrive eller på en server).

Hvis du skal ændre, hvor Sigma henter og gemmer sine filer, i forbindelse med at flytte dine Sigma-foldere, kan du læse om det i ‘Hvordan håndteres filplacering generelt’.

I denne artikel bruger vi både vendingen folder og mappe, som betyder det samme.

Kopier / flyt Sigmas foldere

Sigmas foldere er placeret i 2 hovedfoldere. Den ene finder du under Dokumenter, den anden under Programdata, som kan være svær at finde. Derfor er det nemmere, at finde disse foldere i Sigmas indstillinger.

1. Vælg fanen FILER, og vælg Indstillinger.

Sigma åbner vinduet Indstillinger, som i venstre side har en række faner. Den ene fane er Filer.

2. Vælg fanen Filer.

Øverst på dette faneblad ser du et skema med 2 kolonner – Filtype til venstre og Folder til højre. I Folder-kolonnen vises, for hver filtype, stien til den folder filerne er placeret i. Folderne for flere af filtyperne er placeret under Programdata, bl.a. Fælles biblioteker.

3. Vælg stien for filtype Fælles biblioteker.

Når en sti er valgt, vises to knapper i højre side af sti-feltet.

4. Klik på knappen Åbn folderen i Windows Stifinder (knappens navn vises, hvis du holder musen henover knappen nogle sekunder).

Den valgte folder åbnes, så du kan se de filer, og eventuelle under-foldere, den indeholder. Men det vi er interesseret i er, at kopiere denne folder og nabo-folderne på én gang. Derfor er det nemmeste at kopiere ”over-mappen” Shared, som indeholder alle de relevante mapper og deres filer.

Derefter navigerer du til det sted, hvor du ønsker Sigma-mappen Shared placeret og indsætter mappen dér.

Fordi folderen Shared nu er kopieret til en anden placering end standard, kan det være en god idé at omdøbe den, så dens tilhørsforhold gøres synlig – den kan f.eks. omdøbes til Sigma.