Viderefør beregninger til brug i Aconto beregning

Fra kalkulationer kan beregninger videreføres til brug i aconto begæringer Excel.

1. Klik på båndfanen Værktøjer.

2. I gruppen Værktøjer skal du klikke på knappen Aconto.

3. I dialogboksen Opret aconto ark i Excel kan du bestemme følgende:

  • Hvor mange antal ark der skal bruges til fakturering.
  • Hvor mange niveauer i kalkulationen der skal overføres fra.
  • Om regnearkene skal baseres på procentregning.
  • Om der skal medregnes moms i Excel dokumentet.
  • Om firmanavn skal overføres.

4. Klik på Opret regneark.