Importer fra CAD model

Til en kalkulation kan der importeres mængder fra en 3D CAD model via en IFC fil eller DWF fil.

1. Klik på fanen Data.

2. I gruppen Import skal du klikke på knappen Importer fra CAD.

3. Angiv en gemt opsætning hvis du har en sådan.

4. I dialogboksen Importer CAD data angives om data kommer fra en IFC fil eller DWF fil.

5. Klik på knappen Næste.

6. I den nye dialogboks skal du klikke på Gennemse for at angive CAD filen, hvorefter kildens navn kan omdøbes.

7. Klik på knappen Næste.

8. I den næste dialogboks vises de tilgængelige bygningsdele og objekter samt deres egenskaber.

  • Der kan oprettes regler, som vil bestemme hvordan objekterne i IFC filen skal importeres.
  • Hvis der er associeret et program til at vise IFC filer, kan IFC filen åbnes ved at trykke på knappen Åbn IFC fil i ekstern viewer.

9. Klik på knappen Næste.

10. Der kan i den næste dialogboks vælges om opsætningen skal gemmes, hvis der ønskes at importere bygningsdata igen på et senere tidspunkt.

11. Klik på knappen Næste, hvorefter data importeres til det aktive element i projektet.

TIP: Når mængderne er importeret, vil det være muligt at hente priser fra eksempelvis en prisbog. Det gøres ved at anvende funktionen Opdater priser fra bibliotek.
BEMÆRK: Funktionen importer CAD Model er kun tilgængelig i Sigma Enterprise.
VIGTIGT: Hvis du vil vide mere om hvordan regler oprettes og udfyldes. Så tryk F1 inde i Sigma, hvorefter dialogboksen Sigma Hjælp åbnes. I søgefeltet søges efter Overførsel fra CAD model.