Indlæs prisliste CSV

Prislistefiler, i form af komma-separerede filer, bliver af nogle leverandører tilsendt – i andre tilfælde skal du hente filen på leverandørens hjemmeside.

Åbn prisliste indstillinger

1. Klik på Biblioteker

2. Klik på Prislister

3. Klik på Prislisteindstillinger

Lav ny prisliste

1. Klik på Ny prisliste

2. Vælg type “Komma adskilt fra fil (CSV)”

3. Skriv prislistens navn. Fx. leverandørens navn samt listens indhold (Sanistål VVS)

4. Klik på OK

5. Klik på Gennemse… i vinduets “Import af prisliste fra tekstfil”

6. Marker CVS-filen og klik Åbn

Par prisliste-kolonner med Sigma-kolonner

Når prisfilen er åbnet kan du se et udsnit (første 100 linjer) af den i højre side – kolonnerne er benævnt i Felt 1, Felt 2, osv. I venstre side ses en række med 2 tomme felter (samt 2 pile og 1 rødt kryds).

OBSERVER: For at se positionerne for varenr., beskrivelse, enhed, pris osv. skal du åbne den beskrivende fil der følger med. Filen kan fx hedde “Beskrivelse” eller “Layout”

1. Klik i det grå rullemenu-felt og vælg en af Sigmas kolonner

2. Klik i det hvide rullemenu-felt og vælg den tilhørende kolonne (Felt) i prisfilen

3. Fortsæt gennem trin 1 og 2, indtil alle nødvendige kolonner er parret

Tilføj en kategori

1. Klik i nederste grå rullemenu-felt og vælg Sigmas Kategori-kolonne

2. Klik i det grå rullemenu-felt til højre og indtast teksten Materialer [leverandørens navn]

3. Bekræft at du ønsker at importere prisfilen ved at klikke på Ja

4. Klik på Luk