Indtast ressourcer

Hver del-opgave/aktivitet i din kalkulation skal tilknyttes de ressourcer (arbejdstimer, materialer, maskiner, underentreprenører osv.) der skal bruges for at løse den pågældende opgave/aktivitet.

1. Klik på sidefanen Indhold.

2. Vælg den overskrift i Beregningstræet, som du vil knytte ressourcer til.

3. Klik på <Start med at taste her> i kolonnen Tekst på Indhold-siden, indtast en betegnelse for ressourcen (kan f.eks. være Tømrerarbejde, Rendegraver, tagsten) og tryk ENTER.

TIP: I stedet for at trykke på ENTER, kan du trykke på TAB – det afslutter indtastningen i feltet og springer til næste felt på én gang. Det gælder for alle kolonnerne. Skal du ikke indtaste i det næste felt, trykker du bare en gang mere på TAB for at springe videre.

4. Vælg det tomme felt i kolonnen Kategori, indtast den ressourcetype (f.eks.  Løn, Materiel eller Materialer) du vil bruge og tryk ENTER.

TIP: Så snart du begynder at taste i feltet Kategori, åbner Sigma en liste, som du kan vælge fra. Listen kan også åbnes direkte – klik en ekstra gang i feltet, klik på pil-ned-knappen og vælg fra listen.

5. Klik i det tomme felt i kolonnen Enhed, indtast den enhed du vil bruge (f.eks. timer, dage eller stk) og tryk ENTER.

TIP: Så snart du begynder at taste i feltet Enhed, åbner Sigma en liste, som du kan vælge fra. Listen kan også åbnes direkte – klik en ekstra gang i feltet, klik på pil-ned-knappen og vælg fra listen.

6. Klik på 1-tallet i kolonnen Mængde, indtast den mængde du vil bruge og tryk ENTER.

TIP: Hvis du skal bruge mængden 1, f.eks. ved 1 sum, behøver du naturligvis ikke indtaste oveni det 1-tal, der allerede står i feltet.

TIP: I alle tal-felter på Sigmas Indhold-side kan du indtaste regne-udtryk, f.eks. 1+4 hvilket Sigma viser som 5, med en blå farve – blå tal kan altså betyde, at der er en beregning bag værdien.

7. Klik på 0,00 i kolonnen Enhedspris (eller i kolonnen Kostpris), indtast den enhedspris (eller kostpris) du vil bruge og tryk ENTER.

NOTE: Hvis du indtaster en enhedspris, regner Sigma kostprisen ud som mængde x enhedspris og viser værdien i feltet under Kostpris. Hvis du indtaster en kostpris, regner Sigma enhedsprisen ud som kostpris / mængde og viser værdien under Enhedspris.