Indtastning af sociale ydelser

I denne artikel gennemgår vi, hvordan de sociale ydelser sættes op i Sigma, så de automatisk bliver lagt til løn-poster i kalkulationerne.

I Sigma kan du sikre at alle løn-poster automatisk får tillagt sociale ydelser.

1. Vælg siden Slutskema, og klik på knappen Automatisk DB/omk.

Sigma åbner vinduet Automatisk DB/omkostningstillæg, som har 3 underfaner. Den ene fane er Omkostningstillæg

2. Vælg fanen Omkostningstillæg.

Som udgangspunkt er der ikke nogen omkostningstillæg. Du skal derfor tilføje en kolonne for sociale tillæg, i skemaet.

3. Klik på knappen Indstillinger.

Sigma åbner vinduet Tillægskolonner.

4. Klik på knappen Tilføj.

5. Navngiv tillægget (f.eks. Sociale ydelser) i feltet Navn og klik på knappen OK.

Sigma vender tilbage til vinduet Automatisk DB/omkostningstillæg, som nu viser den tilføjede kolonne. Alle værdier i kolonnen er 0 (nul). Til venstre for kolonnen ser du ressource-kategorierne. En, eller flere, af disse kategorier omfatter løn (som standard er der kategorien Løn).

6. Klik i den tilføjede kolonne, ud for løn-kategorien, og indtast procentsatsen for sociale ydelser.

Sørg for at der står værdien 0 (nul) ud for alle andre kategorier end Løn. Hvis du har flere løn-kategorier, skal du indtaste en procentsats for hver.

Den nye opsætning af omkostningstillæg kan gemmes, så nye kalkulationer fra start indeholder opsætningen for sociale ydelser.

7. Klik på knappen Gem i skabelon.

8. Afslut opsætning af sociale ydelser med klik på knappen OK.

Næste skridt vil nu være at ændre i Sigmas Indstillinger, så stierne til de forskellige filtyper peger på den nye placering – læs artiklen Hvordan håndteres filplacering generelt.