Juster salgsprisen

Salgsprisen kan justeres overordnet for hele projektet på en gang eller for hver hovedoverskrift eller underpunkt.

Juster den samlede salgspris for hele projektet

1. Markér værdien i kolonnen Salgspris ud for posten “Totalsum, ekskl. moms”, indtast den samlede salgspris du ønsker og tryk på ENTER.

Juster salgsprisen for en hovedoverskrift eller et underpunkt

1. Find den linje, der indeholder salgsprisen du ønsker at rette.

2. Klik på værdien i én af kolonnerne

  • Salgspris
  • DB
  • Samlet DB
  • Samlet DG (bemærk at dækninsgrad-værdien skal ligge i intervallet 0 < Samlet DG < 1)

3.  Ret værdien og tryk på ENTER

 

Gentag dette for alle relevante hovedoverskrifter og underpunkter.

BEMÆRK: Ændringen i salgsprisen, positiv eller negativ, vises i kolonnen DB (ikke at forveksle med automatisk DB). Hvis kolonnen ikke er synlig, kan du klikke på Kolonner i båndet Slutskema, vælge Salgspris/DB i rullelisten Gruppe, og markere i afkrydsningsfeltet DB – så bliver kolonnen vist.