Løs problemet “Access violation at address…”

I denne artikel kan du læse hvordan man løser problemet med “Access violation at address…dll” ifm. at gemme et Sigma-dokument.

BEMÆRK: For at kunne foretage nedenstående handlinger, skal man have administrative rettigheder til computeren.

1. Åbn Stifinder (File Explorer).

2. Højre-klik på Denne pc (This PC), og derefter på Egenskaber (Properties).

3. Klik på Avancerede systemindstillinger (Advanced system settings).

4. Klik på Avanceret (Advanced) under Egenskaber for system (System Properties), og derefter på Indstillinger…(Settings…) under Ydeevne (Perfomance).

5. Klik på Forhindring af datakørsel (Data Execution Prevention) under Indstillinger for ydeevne (Performance Options).

6. Vælg Slå kun forhindring af datakørsel til for vigtige Windows-programmer og -tjenester (Turn on DEP for essential Windows programs and services only).

TIP: du kan også vælge Slå forhindring af datakørsel til for alle programmer og tjenester, undtagen dem jeg markerer (Turn on DEP for all programs and services except those I select), derefter klikke på Tilføj… (Add…) og så tilføje sigma.exe.

7. Klik på OK, og derefter på OK.

8. Luk vinduet System.