Molio Prisdatabaser – Introduktion

OM MOLIO PRISDATA

Molio Prisdata hed tidligere V&S Prisdata, og blev udgivet af Byggecentrum. Byggecentrum og bips fusionerede i 2016, og skiftede ved den lejlighed navn til Molio. Molio Prisdata bruges til overslagskalkulation af tilbud og budgetter inden for bygge- og anlægsbranchen. Molio Prisdata udgives som 10 forskellige bøger og som 7 forskellige databaser. Se hvilke på molio.dk eller på bagsiden af prisbøgerne. Bøgerne kan ses hos Molio i Herlev eller HUSET i Middelfart.

Alle priser i Molio Prisdata er

  • I danske kroner, angivet med tre betydende cifre (dog altid med to decimaler for priser < 100).
  • Eksklusive moms.
  • Eksklusive arbejdspladsindretning og -drift (normalt 7-15 %).
  • Eksklusive stillads – dog ikke for opmuring, pudsning mv., hvor murerstillads er inklusive.
  • 1. januar (indekser kan ses på molio.dk).
  • For Sjælland uden for hovedstadsområdet (se evt. geografisk prisregulering).

Molio Prisdata omfatter 7 databaser – hver af databaserne har sin egen Introduktionsdokumentation:

Molio Nybyggeri – Bygningsdele

Introduktion til Nybyggeri – Bygningsdele, Brutto 2019

Dette dokument findes kun for Brutto-udgave

 

Molio Bygningsrenovering – Bygningsdele

Introduktion til Renovering – Bygningsdele, Brutto 2019

Dette dokument findes kun for Brutto-udgave

Molio Bygningsdrift

Introduktion til Drift, Brutto 2019

Dette dokument findes kun for Brutto-udgave

Molio Grønland

Introduktion til Grønland, Brutto 2019

Denne database findes kun i Brutto-udgave