Molio Prisdatabaser – Introduktion

OM MOLIO PRISDATA

Med Molio Prisdata 2020 har databaserne fået deres eget bånd i Sigma (Molio Prisdata), og der er nu direkte adgang til Intro dokumenterne via Hjælp knappen i båndet.

Molio Prisdata bruges til overslagskalkulation af tilbud og budgetter inden for bygge- og anlægsbranchen. Molio Prisdata udgives som 10 forskellige bøger og som 7 forskellige databaser. Se hvilke på molio.dk eller på bagsiden af prisbøgerne. Bøgerne kan ses hos Molio i Herlev eller HUSET i Middelfart.

Alle priser i Molio Prisdata er

  • I danske kroner, angivet med tre betydende cifre (dog altid med to decimaler for priser < 100).
  • Eksklusive moms.
  • Eksklusive arbejdspladsindretning og -drift (normalt 7-15 %).
  • Eksklusive stillads – dog ikke for opmuring, pudsning mv., hvor murerstillads er inklusive.
  • 1. januar (indekser kan ses på molio.dk).
  • For Sjælland uden for hovedstadsområdet (se evt. geografisk prisregulering).