Nøgletal i banneret

I banneret over siderne Indhold, Slutskema, Ressourcer og Indsigt kan man få vist nøgletal.

1. Klik på fanen Nøgletal

2. Klik på Nøgletal (Rediger definition af nøgletal) i båndet Nøgletal

3. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Nøgletal indstillinger og skabelon

4. Klik i feltet under Nøgletal, indholdsside og indtast de ønskede nøgletalsudtryk

NOTE: Brug en linje for hvert nøgletalsudtryk. Til venstre for lighedstegnet indtaster du et navn for nøgletallet – til højre for lighedstegnet indtaster du formlen for nøgletallet. Eksempel: Tid=SumByFilter(Quantity;Category=”Løn”;)

5. Klik på OK for at lukke dialogboksen Nøgletal indstillinger og skabelon

EKSEMPEL: Nøgletal der viser tid og Kostpris med tillæg for henholdsvis Løn, Materialer, Leje/Materiel og UE:

Timer=SumByFilter(Quantity;Category=”Løn”;)

Løn=SumByFilter(CostInclImputed;Category=”Løn”;)

Materialer=SumByFilter(CostInclImputed;Category=”Materialer”;)

Leje/Materiel=SumByFilter(CostInclImputed;Category=”Materiel”) + SumByFilter(CostInclImputed;Category=”Leje”;)

UE=SumByFilter(CostInclImputed;Category=”Underentreprenør”;) + SumByFilter(CostInclImputed;Category=”UE”;)