Nyt i Sigma Professional CLAIMS Scalepoint 5

BRUGERGRÆNSEFLADE

Brugergrænsefladen og brugeroplevelsen er endnu engang gennemarbejdet, så den afspejler den nyeste Microsoft Office version. Det betyder, at Sigma indeholder de gode egenskaber som findes i den seneste Microsoft Office og giver en ensartet oplevelse af de grundlæggende værktøjer, som bruges i dagligdagen.

 

Skjul/Vis kolonner for Afskrivninger, Skadegrad og Lovliggørelse

Knapperne til at henholdsvis skjule og vise kolonner for afskrivninger, for skadegrad og for lovliggørelse er flyttet lidt, og befinder sig nu i gruppen Forsikring.

 

Der er knappen Afsend opgave også flyttet hen, og nu undgår man at skulle klikke først på Scalepoint og derefter på Afsend opgave for at checke sagen. Klik på knappen Send til Scalepoint for at starte Check af sagen.

AutoTekst

Tidligere fandt du knappen AutotTekst i højre side, lige oven over det tekstfelt, du satte auto-tekster ind i. Nu finder du knappen i venstre side, lige nedenunder tekstfeltet.

Ovenstående er specielt for Sigma Professional CLAIMS Scalepoint, men der er flere andre forbedringer af din Sigma. Meget af det kan du se i videoen og læse om nedenfor.

 

Zoom ind og ud

Det er nu muligt at forstørre eller formindske indtastningsområder som fx Indholdssiden, Slutskema, etc.

 

Backstage

Alle generelle og programrelaterede funktioner ligger nu under Back-stage fanen (alias FILER). Her findes bl.a. fil-funktioner (bl.a. backup-filer), programindstillinger, udskrifter, dokumenthåndtering og hjælp (F1).

 

Hurtigmenu (quick access menu)

Grundlæggende dokumenthåndteringsfunktioner som fx Gem, Åbn, Print, etc. kan tilgås ved en hurtigmenu. Hurtigmenuen kan tilpasses med funktioner, som matcher den enkeltes behov.

 

Faner

Sigma har taget det fulde skridt til at udskifte menuerne med faner – også kaldet bånd – som i MS Office. Det betyder, at kun de mest relevante funktioner vises og er nemmere tilgængelige.

Gennem en programindstilling er det dog stadig muligt at få den gamle menu vist, hvis man foretrækker det.

 

V&S PRISDATABASER

Ny funktionalitet i V&S-prisbøgerne (fra og med årgang 2015) forudsætter Sigma 5.0 eller senere – derfor har man indtil nu været nødt til at bruge årgang 2014.

En længe efterspurgt funktionalitet har været kviksøgning i prisbøgerne – det er nu muligt.

 

REGNEARK (EXCEL) FUNKTIONALITET

Et af de helt store emner for den nye Sigma har været at skabe en endnu tættere oplevelse af regnearkets måde at håndtere indtastning og redigering af tal og tekster.

 

Træk cellers indhold til andre

En klassisk funktion i regneark er at markere en eller flere celler og trække dem hen over andre celler, så de får samme værdi eller fortsætter en serie, som fx at 1, 2, 3 videreføres med 4, 5, 6. Denne funktion findes nu i Sigma.

 

Slet indholdet i en celle

En større ændring i den nye Sigma er, at DEL (SLET) tasten kun sletter en celles indhold og ikke hele linjen (komponenten). Derfor vil DEL-tasten tømme en tekstlinje helt, mens fx talfelter typisk sættes til nul.

 

Slet linje (komponent)

Sletning af en linje (med eventuelle underkomponenter) har i den nye Sigma fået ny genvejstast til CTRL-DEL. Dette erstatter den tidligere enkelte genvejstast DEL.

 

Markering af flere celler og linjer

Det er nu blevet meget nemmere at markere flere linjer ved bl.a. at bruge musen. Derudover kan man også markere enkelte celler ved at holde CTRL-tasten nede, mens man klikker med musen på en celle.

 

Sammentælling af celler

Sammentælling af flere celler er også muligt nu, blot ved at markere et område. Man kan bl.a. få oplyst summen, gennemsnit og antal.

 

Kopi og indsæt fra Windows Udklipsholder

På samme måde som man kan kopiere fra Sigma til Excel ved at markere celler i Sigma og indsætte i Excel, er det nu muligt at gøre det den modsatte vej direkte ind i Indholdssiden. Sigma benytter nu Windows udklipsholder, hvilket også betyder, at der kan kopieres frem og tilbage fra mange andre programmer.

 

Ombrydning af tekst

Teksten i Tekstkolonnen kan ombrydes for at gøre det lettere at håndtere lange tekster.

 

Kolonne auto-justering

Autojusteringen af de enkelte kolonner i Indholdssiden kan nu slås til og fra efter behov.

 

VISNING, SØGNING OG REDIGERING

 

Kvik-søgning

Find elementer i kvik-biblioteker er blevet udvidet, så der kan søges i flere komponent-felter. Endvidere vises resultatlisten nu med mere information, som fx enhedspris, og de kan grupperes for at få et bedre overblik.

 

Beregningstræ

Der er nu mulighed for at vise flere informationer i træstrukturen, fx priser og ekstra feltværdier.

 

Kopier mellem kolonner

Muligheden for at kopiere mellem kolonner for hele eller dele af projektet er nu udvidet til alle relevante kolonner.

 

BOGMÆRKER

Bogmærker kan sættes på alle poster, så man nemt kan genfinde udvalgte dele i kalkulationen. I den nye Sigma er denne mulighed udvidet, så der kan sættes to typer af bogmærker, nemlig:

 

Navigationsbogmærker [0-9]

Med navigationsbogmærker kan en given post markeres med et tal 0-9 bogmærke. Navigationsbogmærker er unikke, så der kan fx kun være ét 4-bogmærke. De bruges ofte til navigationspunkter, så man nemt kan hoppe mellem forskellige steder i kalkulationen.

 

Gruppe bogmærker [a-f]

Med gruppe-bogmærker kan flere poster markeres med samme type bogmærke. Grupperne kan mærkes med A–F, så de kan bruges til forskellige formål. Et typisk formål med disse bogmærker er at markere poster, som man skal referere til i sammenhæng med nogle andre personer. Man kan eksempelvis sætte et A-bogmærke ved poster, som man skal drøfte med en kollega og F-bogmærker ved poster, som er specielt risikofyldte og skal fremhæves ved en gennemgang.

 

ANALYSE MED INDSIGT

Indsigt-siden har gjort det muligt at se på tværs af projektet til bl.a. opstilling af alternative tilbudslister og produktionskort, kontoplan, kvalitetssikring samt mulighed for grundig analyse og kontrol. Flere og flere Sigma-brugere benytter derfor Indsigt-siden til at lave skarpere og mere produktive kalkulationer.

I den nye Sigma har et af de store fokusområder været udvidelsen af Indsigt-siden med flere muligheder for analyse, redigering og opbygning af visningen for resultatet.

 

2-vej indsigt

I ressource-siden har man længe kunnet redigere en række tekster og tal for hurtigt og sikkert at kunne lave ændringer tilbage i kalkulationen. Denne mulighed er nu også mulig for de fleste felter i indsigt-siden. Derfor er det nu ikke alene muligt at se sammentællinger på tværs af projektet, men også at tilpasse dem hurtigt og undgå fejl og forglemmelser.

 

Grafer

Visningen af en Indsigt-side med graf er forbedret væsentligt med en ny grafisk motor. Det åbner op for nye muligheder og bedre visning af grafer og tal.

Blandt andet er det blevet muligt at lave grafer, hvor fx kostpris og salgspris er sidestillet, så der kan sammenlignes for hver indsigt-post.

 

Visning af ekstrafelter

Det er nu muligt at vise ekstra-felter i kombination med andre informationer, som fx ”nummer”, ”nummer-tekst” eller ”nummer (tekst)”.

 

EKSTRAFELTER

I den nye Sigma har der været stort fokus på at skabe flere muligheder med Ekstrafelter. Ekstrafelterne gør det muligt at oprette egne kolonner i kalkulationen og benytte dem til egne eller importerede data. Ekstrafelter er i kombination med Indsigt-siden et meget stærkt værktøj til at genere vilkårlige udtræk, analyser og kvalitetssikringer.

I samme forbindelse er Kategori-, Aktivitet- og Enhed-kolonnerne blevet en fast del at ekstrafelterne, så de har samme egenskaber og mulighed for redigering.

De nye muligheder omfatter specielt:

 • Tilknytning af en liste med valgmuligheder – enten internt som del af projektet eller eksternt med en CVS-fil.
 • Låsning, så man kun kan vælge fra listen og/eller tvinge angivelse af en værdi.
 • Nedarvning af angivet værdi til underkomponenter.
 • Angivelse af beskrivelser i lister.
 • Validering om angivelse af om et felt er glemt eller forkert.

VALIDERING

Validering er udvidet i den nye Sigma, så ikke mindst ekstrafelter er endnu bedre integreret. Endvidere er der yderligere kontrol af komponenter, når der er:

 • Brugt en værdi, som ikke er angivet i en fast liste.
 • Manglende værdi, hvor det er påkrævet.
 • Angivet værdier på flere niveauer, hvor dette ikke er tilladt.

IMPORT OG EKSPORT

Alle import- og eksportfunktioner er gennemgået i den nye Sigma og generelt forbedret med nye muligheder og større brugervenlighed.

 

Excel og CSV

Overførsler til MS Excel/CSV er yderligere styrket i den nye Sigma på forskellige områder:

 • Alle kolonner kan overføres, inklusiv ekstrafelter.
 • Regneformler kan overføres.
 • Kolonnerne kan sorteres efter det overførte.

 

Indhentning af data fra MS Excel/CSV er blevet nemmere med et helt nyt brugerinterface, som yderligere giver mulighed for:

 • Formatering af indhentet data, fx. skrivebeskytte poster og markere hvilke der er overskrifter.
 • Væsentlig hurtigere indlæsning i Sigma, normalt en faktor 20x.
 • Mulighed for nemt at gemme forskellige standardopsætninger til import af Excel/CSV filer som man ofte bruger.

 

MS Sharepoint

Integration med MS SharePoint er blevet yderligere styrket og gjort kompatibel med SharePoint 2013, med bl.a.:

 • Overførsel af MS Office META data, standard og brugerdefineret.
 • Meget højere hastighed og understøttelse af komprimerede Sigma-filer.

 

Cloud drev

Der kan nu nemt laves et direkte link med et eller flere foretrukne cloud drev, som fx Microsoft OneDrive, Google Drive og DropBox. Dermed er det blevet endnu nemmere at dele filer og data overalt.

 

SIGMA (.SIG) FILER

Tidligere versioner af Sigma-filer kan fortsat læses uhindret i den nye Sigma-udgave. Specielt kan fremhæves følgende væsentlige ændringer:

 

 • Sigma-filer er som udgangspunkt komprimeret med ZIP-format.
 • Sigma-filer kan nu gemme resultatet fra flere Indsigt-sidevisninger til brug for modtagersystemer.
 • Sigma-filer indeholder nu også opsætninger for:
  • Kategorier
  • Aktiviteter
  • Enheder
  • Nøgletal
  • Pristillæg
 • Der gemmes nu metadata/projektegenskaber i en separat del af Sigma-filen. Det gør det meget nemt for andre systemer at læse og skrive Sigma-data.

 

HASTIGHED

I takt med at kompleksiteten bliver større omkring projekter, så stiger behovet ligeledes for kalkulationer med flere detaljer. Eksempler herpå er detaljeringen omkring materialer eller antallet af poster i store BIM/VDC projekter.

Den nye Sigma indlæser og gennemregner normalt kalkulationer med en faktor 10x hurtigere end den tidligere udgave.