Opdater fra bibliotek eller prisliste

Du kan opdatere en kalkulation (projekt) eller et bibliotek, fra enten et andet bibliotek eller en prisliste – på den måde kan du let opdatere/vedligeholde dine priser mv.

Opdater fra bibliotek

1. Klik på fanen Biblioteker

2. Klik på Opdater fra bibliotek… i gruppen Værktøjer

3. Vælg Bibliotek i listen Kildetype under Kilde

4. Vælg det bibliotek, du vil opdatere fra, i listen Bibliotek

TIP: Hvis du ikke kan finde det ønskede bibliotek i listen, kan du klikke på knappen … og finde biblioteket ad den vej
TIP: Hvis du har licens til Molio-prisdatabaserne kan du vælge, at opdatere fra en af databaserne

5. Vælg hvilken kolonne i dit projekt, der skal matches med, i listen Aktive projekt

6. Vælg hvilken kolonne i biblioteket, der skal matches med, i listen Kilde

NOTE: Typisk matcher man kolonnerne Nummer og Nummer, eller Tekst og Tekst
NOTE: Vælg eventuelt om du vil ændre på, hvilke kolonner du vil beskytte
NOTE: Vælg eventuelt om du ønsker at vælge til eller fra i en eller flere af afkrydsningsboksene under Beskyt kolonner

7. Klik på Opdater for at gennemføre opdateringen

 

Opdater fra prisliste

1. Klik på fanen Biblioteker

2. Klik på Opdater fra bibliotek… i gruppen Værktøjer

3. Vælg Prisliste i listen Kildetype: under Kilde

4. Vælg det prisliste, du vil opdatere fra, i listen Prisliste

TIP: Hvis du ikke kan finde den ønskede prisliste i listen, kan du klikke på knappen … og finde prislisten ad den vej
NOTE: Når du opdaterer fra en prisliste er det ikke muligt at vælge, hvilke kolonner, som skal matches – det er altid Nummer og Nummer
NOTE: Vælg eventuelt om du ønsker at vælge til eller fra i en eller flere af afkrydsningsboksene under Beskyt kolonner

5. Klik på Opdater for at gennemføre opdateringen