Tilføj prisindeks

Indeksfunktionen i Sigma kan bruges til flere forskellige formål:

  • Fremskrivning af priser i en kalkulation, f.eks. i forbindelse med brug af Molio Prisdatabaser.
  • Justering af priser i dit bibliotek.

Uanset formål, skal man ofte bruge begyndelsesværdi og slutværdi for indekset. Begyndelsesværdien er det indeks der svarer til kalkulationens eller bibliotekets aktuelle priser. Eksempel: hvis priserne i din kalkulation er opdateret til gældende priser, skal begyndelsesværdien i kalkulationen være det indeks der gælder pt. Følg trinene nedenfor.

Når du har indsat indeksets begyndelsesværdi, kan du fremskrive (eller tilbageskrive) priserne i din kalkulation eller dit bibliotek til indeksets slutværdi. Gentag trinene nedenfor, nu med slutværdien.

Sæt prisindeks

1. Klik på båndfanen Data.

2. Klik på knappen Dokumenter egenskaber i gruppen Dokument egenskaber.

3. Klik på knappen Indstillinger i dialogboksen Dokument egenskaber.

4. Klik i feltet Indeks og indtast det prisindeks du vil bruge for kalkulationen.

VIGTIGT: Det første indeks du indtaster for en kalkulation, er start-indeks for kalkulationen og ændrer derfor ikke priserne i kalkulationen.

VIGTIGT: Priser du tilføjer til kalkulationen, efter du har sat et prisindeks, skal selvfølgelig være i overensstemmelse med prisindekset.

5. Klik på knappen OK i dialogboksen.

NOTE: Det indtastede indeks er nu gældende og vises på øverste niveau (titlen) i Beregningstræet.