Rediger dit bibliotek

Biblioteker er din hurtige og sikre vej til at genbruge kalkulations-komponenter, hvad enten det er hele bygningsdele eller enkelte ressourcer. Derfor er det vigtigt, at tilpasse dine biblioteker – det kan du læse om i denne artikel.

Åbn biblioteket

For at kunne redigere et bibliotek, skal det åbnes.

1. Klik på båndfanen Biblioteker.

NOTE: Båndet Biblioteker indeholder 3 grupper af biblioteker: Kvikbiblioteker, Mine biblioteker og Fælles biblioteker.

2. Gør et af følgende:

  • Klik på det bibliotek – i en af grupperne Mine biblioteker eller Fælles biblioteker – du vil redigere.
  • Klik på knappen Kvikbiblioteker og klik derefter i listen på det kvikbibliotek du vil redigere.

NOTE: Hvis du ikke kan se det bibliotek du vil redigere, kan du klikke Filer > Åbn…, brug vinduet Åbn til, at gå til den mappe som indeholder biblioteket, marker biblioteket med et klik og klikke på knappen Åbn.

Kopier en komponent ind i biblioteket

1. Åbn kilden (en kalkulation eller et andet bibliotek) du vil kopiere fra.

TIP: Hvis du ikke kan se både biblioteket og kilden, du vil kopiere fra, kan du trykke på F8, som “stabler” vinduerne.

2. Find den ønskede komponent (bygningsdel/ressource) i kilden.

TIP:  Brug eventuelt Sigmas Søge-funktion, i gruppen Søg på båndet Hjem – eller brug CTRL F.

3. Træk komponenten fra kilden over i biblioteket.

4. Tilpas eventuelt komponentens mængde (skal ofte sættes til værden 1).

Gentag trin 2. til 4. for alle de ønskede komponenter i kilden.

5. Luk vinduet med kilden.

Flyt en komponent i biblioteket

Af hensyn til overblikket i biblioteket, er det vigtigt at komponenter grupperes i passende overskrifter.

1. Tag fat i komponenten (klik og hold nede).

2. Træk komponenten til den overskrift den skal flyttes til (peg og giv slip).

NOTE:  Så længe musemarkøren ser ud som et Parkering Forbudt-skilt, bliver komponenten ikke flyttet – musemarkøren skal røre overskriftens tekst.

TIP:  I stedet for at bruge “træk-og-slip” til at flytte komponenten kan du bruge Klip (i højrekliksmenuen) eller CTRL X og derefter Sæt ind (i højrekliksmenuen) eller CTRL V.

Din komponent er nu flyttet i biblioteket.

Slet en komponent

Komponenter, du ikke ønsker at have i biblioteket, kan du slette.

1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på komponenten og vælg Slet i menuen.
  • Markér komponenten og tryk CTRL Delete.

Du har nu slettet komponenten fra biblioteket.

Tilføj en hovedoverskrift

Af hensyn til overblikket i biblioteket, er det vigtigt at biblioteket indeholder passende hovedoverskrifter til gruppering af komponenterne (f.eks. bygningsdelene).

Det gælder også, når du vil udvide bibliotekets struktur med en eller flere overskrifter.

1. Klik på bibliotekets titel i Beregningstræet.

2. Højreklik på den linje i Indhold-siden, hvor overskriften skal indsættes, og vælg i listen Ny i menuen.

3. Indtast overskriftens navn i Tekst-kolonnen.

Gentag trin 2. til 3. for hver hovedoverskrift du vil tilføje.

TIP:  Du kan flytte rundt på overskrifterne vha. træk-og-slip. Eller du kan markere en overskrift og flytte den op eller ned med CTRL OP og CTRL NED.

Hvis du vil tilføje en komponent i dit bibliotek, men komponenten ikke kan kopieres fra en anden kilde, må du indtaste den.

Det gøres på samme måde som når du indtaster komponenter (med overskrift og underpunkter) i din kalkulation.

Læs mere i henholdsvis Struktur i kalkulationen og Indtast ressoucer.

Gem biblioteket

Når du er færdig med at redigere biblioteket – for denne gang – skal det gemmes.

1. Gør et af følgende:

  • Klik på båndfanen Filer og derefter på Gem.
  • Klik på knappen Gem i Kvikmenuen (diskette-ikonet) i øverste venstre hjørne af Sigma-vinduet.
  • Tryk CTRL S.

NOTE:  Når du gemmer, overskrives den eksisterende fil. Hvis du vil gemme biblioteket med et nyt navn, skal du enten klikke Filer > Gem som eller trykke F12, indtaste en nyt navn og klikke på Gem.