Type Coding – sammenknyt Revit-modellens objekter med Sigmas bygningsdele

Gælder: Sigma Enterprise, Revit med Sigma Revit Integration.

1. Start Sigma Enterprise.

2. Åbn et eller flere biblioteker / databaser, som indeholder de bygningsdele du vil bruge.

3. Vend tilbage til Revit.

4. Åbn Sigma Estimates båndet, og klik på 5D Type Coding.

5. Markér et element i 3D-modellen i Revit.

6. Åbn fanen med det bibliotek som indeholder den bygningsdel du vil linke 3D modellens element til.

NOTE: Dialogboksen 5D Type Coding viser en fane (Library 1, Library 2, …) for hvert bibliotek / database, du har åbnet i Sigma.
VIGTIGT: Når du “bladrer” i biblioteket / databasen, skal du kun klikke på pilspidsen i venstre side af hver linje.

7. Find den ønskede bygningsdel, tjek at Revit-objektets måleenheden (Unit) matcher Sigma-bygningsdelens enhed og klik på bygningdelens betegnelse for at sammenknytte den med Revit-elementet.

TIP: Hvis enhed for henholdsvis Revit-objekt og Sigma-bygningsdele ikke matcher, kan du åbne Qty-dropdownmenuen (nederst i 5D Type Coding-dialogboksen) og matche målemetode, samt åbne Unit-dropdownmenuen og matche enhed.
NOTE: Når du sammenknyttet et Revit-element med en Sigma-bygningsdel, sammenknyttes alle Revit-elementer af samme type med Sigma-bygningsdelen.
TIP: Hvis du har linket 3D elementet til en forkert bygningsdel, kan linket fjernes, ved at du igen markerer elementet i 3D modellen og derefter klikker på Remove link.
TIP: Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Hide type coded elements i dialogboksen 5D Type Coding, skjules alle kodede elementer – dels får du adgang til elementer bag dem du allerede har kodet, dels kan du se hvad du mangler at kode.

Gentag trin 5-7, indtil alle ønskede elementer er sammenknyttet.

8. Luk 5D Type Coding-dialogboksen.

9. Klik på Connect for at starte eksporten af data fra 3D modellen over til Sigma.

TIP: Eksport fra Revit til Sigma KAN opdatere kalkulationen i Sigma, hvis kalkulationen er gemt forud ekporten.