Salgspris via tillæg/fradrag

Som arkitekt eller rådgiver skal du normalt ikke tilføje dækningsbidrag til kalkulationsposterne. Men måske skal du tilføje eller fradrage beløb ud over de samlede kalkulationsposter. Det gør du via Slutskemaets Tillæg og fradrag.

1. Klik på Slutskema.

2. Klik på Tillæg og fradrag, i gruppen Slutskema indstillinger.

3. Klik på Tilføj… i højre side af dialogboksen Tillæg og fradrag, og vælg mellem

  • Tilføj fast værdi
  • Tilføj procentværdi

4. Klik i feltet under Navn, indtast en beskrivende tekst og tryk ENTER.

5. Klik i feltet under Værdi, indtast beløb (eller procentværdi) og tryk ENTER.

NOTE: du kan tilføje så mange tillæg og fradrag du ønsker. Et fradrag angives som en negativ værdi.

NOTE: tillæg og fradrag kan flyttes indbyrdes vha. CTRL OP / CTRL NED / CTRL HØJRE / CTRL VENSTRE.

6. Klik på OK, når du har tilføjet de nødvendige tillæg og fradrag

NOTE: Tillæg og fradrag vises nederst på siden Slutskema. De summerede tillæg og fradrag vises øverst på siden Indhold.