Scenarier til LCA-analyse

Sigma LCA giver mulighed for at analysere forskellige beregningsscenarier, f.eks. lav kostpris overfor lav CO2-belastning – eller helt andre scenarier, du selv kan sætte op.

Omdrejningspunkter for scenarierne er, hvordan komponenterne i kalkulationen er opmærket. Opmærkning foretages i kolonnen LCA Scenario. Som standard kan en komponent opmærkes med følgende tekster:

  • Low Cost (fokus på lav kostpris)
  • Low GWP (fokus på lav CO2-belastning)

alle udgaver af EG Sigma, med tilføjelsen EG Sigma LCA Værktøj
BEGYNDER | øvet | avanceret

Denne guide gennemgår:

 

Vælg scenarie på komponent

Du kan vælge LCA-scenarie på et hvilket som helst niveau i beregningstræets under hovedoverskrifter og helt ned til materiale-komponenterne. Derfor skal du vælge det niveau, der passer til dine kalkulationer og biblioteker.
Vi anbefaler at markere på fagdels-/aktivitetsniveau.

1. Vælg siden Indhold.
2. Find og markér den komponent (typisk fagdel/aktivitet) du vil tilføje scenarie på

NOTE   Hvis du ikke ser kolonnen LCA scenarie, skal du:
1. vælge LCA Columns (gruppen “View” i LCA-båndet)
2.  vælge mellem:
– “Basis visning”
– “Standard visning”
– “Udvidet visning”
– “GWP visning”
– “LCAbyg”

Alternativt kan du
1. vælge fanen Vis på båndet
2. klikke på knappen Kolonner
3. vælge gruppen Ekstra felter
4. vælge kolonnen LCA Scenarie og klikke på OK

3. Klik igen i feltet LCA scenarie (eller brug tastatur-genvejen Alt+Pil ned)
Du får vist listen af mulige scenarier (standard “Low Cost” og “Low GWP”) der kan vælges imellem
4. Vælg scenarie i listen
Gentag trin 1.-3. for hver komponent, du vil opmærke

tilbage til toppen

 

Skift mellem Projekt-scenarier

Uanset hvilken af siderne Indhold, Slutskema, Ressourcer, Indsigt, Nøgletal eller LCA du ser på, har valg af Projekt scenarie indflydelse på kostpris (og dermed salgspris) og klimaregnskab.

1. Vælg fanen LCA på båndet og klik på knappen Projekt scenarier
Du får vist dialogboksen “LCA scenarier” med listen over mulige scenarier
2. Markér det ønskede scenarie og vælg Vælg
Kalkulationen gennemregnes i forhold til det valgte scenarie og kort efter vises de korrigerede værdier

BEMÆRK    Komponenter, der ikke er valgt scenarie for, regnes med i alle scenarier

 

Når du skifter mellem Projekt Scenarier påvirker det du ser på siderne

Forside Afhængigt af forsidens design kan forskellige værdier variere
Indhold Kostpriser, ressource-mængder og LCA-værdier kan variere
Slutskema Kostpris, og som følge deraf salgspris, kan variere
Ressourcer Priser og mængder kan variere
Indsigt Afhængigt af hvordan indsigtsvisningen er designet, kan forskellige værdier variere
Nøgletal Afhængigt af hvordan nøgletallene er opbygget, kan forskellige værdier variere
LCA Værdierne i afsnittet LCA Resultater vil variere (andre værdier kan også gøres afhængig af projektscenarie-valg)

tilbage til toppen

 

Tilføj nyt scenarie

Hvis du har brug for flere valgmuligheder end de 2 standard scenarier “Low Cost” og “Low GWP”, kan du tilføje dine egne.

1. Vælg fanen LCA på båndet og klik på knappen Projekt scenarier
Du får vist dialogboksen “LCA scenarier” med de scenarier, der allerede kan vælges imellem
2. Klik på knappen Tilføj scenarie…
3. Indtast det scenarie du ønsker at tilføje og klik derefter på OK
4. Vælg OK
Du ser nu den opdaterede liste af scenarier under “Scenarie”
Gentag trin 2-4 for hvert nyt scenarie, du vil tilføje
5. Klik på knappen Luk
Nu er det muligt at vælge blandt flere scenarier

TIP   “LCA scenarie”-kolonnen er et ekstra-felt. Derfor kan du – ligesom med andre ekstra-felter – sætte kolonnen op til at huske nye mærker. For at gøre det skal du gøre følgende:
1. vælg fanen Data på båndet og vælg derefter Ekstra felter
2. dobbelt-klik på LCA Scenarie-linjen og vælg derefter fanen Værdier
3. afkryds felterne:
Tillad værdier der ikke findes i opslagslisten
Tilføj værdier der ikke findes til opslagslisten
Spørg før værdier, der ikke findes i opslagslisten, tilføjes
4. vælg OK og derefter Luk.

tilbage til toppen