Stikordssøgning i Molio-prisdatabase

Indtastning af ressourcer (arbejdstid, materialer, maskiner og andet materiel, samt underentreprenører) er helt grundlæggende i Sigma - ressourcer udgør fundamentet i enhver tilbudskalkulation.

alle udgaver af Sigma, Sigma Professional, Sigma Enterprise
BEGYNDER | øvet | avanceret

Søg vha. stikord

1.   Vælg Molio Prisdata-båndet
2.   Vælg den Molio database, du vil søge i
   

Et Molio Prisdata-vindue åbner sig og viser den valgte database

3.   Klik i Molio Prisdata-vinduet
4.  

Gør eet af følgende

  1. Vælg Søg… (fanen Hjem > gruppen Søg)
  2. Tryk CTRL+F
   

Dialogboksen Søg åbner sig

5.   Vælg Udvælg stikord-feltet og indtast et, eller flere søgeord
   

TIP   Det er nok at indtaste dele af ord, f.eks. “sp br” i stedet for “spulebrønd”

Til venstre under Udvælg stikord-feltet listes de stikord der matcher din indtastning

6.   Vælg en stikordslinje i listen, for at se de matchende bygnings- / fagdele i listen til højre for
   

Fortsæt med at vælge blandt stikordslinjerne indtil du finder den bygnings- / fagdel, du søger
Hvis du ikke finder nogen passende bygnings- / fagdel, må du tilbage til punkt 3.

7.   Vælg den bygnings- / fagdel, du søger og der Gå til-knappen til højre for Udvælg stikord-feltet
   

TIP   Eller dobbelt-klik på den ønskede bygnings- / fagdel i listen

   

Dialogboksen Søg lukker sig og den søgte bygnings- / fagdel vises nu i databasen

   

Nu kan du kopiere den bygnings- / fagdelen til din kalkulation