Strukturer kalkulationen

Et projekt kan deles i mindre dele (underpunkter, del-opgaver, del-aktiviteter eller hvad man nu vil kalde det). Eksempelvis kan Byggeplads ofte deles i Etablering, Drift og Afregning.

Du kan dele dit projekt i så mange dele, du har behov for, afhængigt af, hvor godt du kender projektet, hvor detaljeret prisen skal være til kunden, om du skal kunne trække materiale-liste på projektet, for at nævne nogle grunde.

Opdeling af dit tilbud – eller hvad mener vi med struktur

Sigma arbejder med en hierakisk struktur (en træstruktur), så du får et overblik over opbygningen af dit tilbud.

Træstrukturen (opdelingen) vises i Beregningstræet, som du kan se i venstre side af Sigma-vinduet. I toppen af Beregningstræet ser du titlen på beregningen (tilbuddet/opgaven/projektet). Det næste niveau består af hovedoverskrifter, som udgør hovedpunkterne af din beregning. Titlen og hovedoverskrifterne er kun tekst.

Hver (hoved-) overskrift kan have lige så mange underpunkter, som du behøver. Det er herfra kostprisen i din beregning dannes. I eksemplet nedenfor har vi tilføjet underpunkter (aktiviteter) til overskriften “Beton”.

Punkterne og underpunkterne som er tilføjet under hovedoverskrifterne ordner de ressourcer (løn, materialer, maskiner etc) du tilføjer til din beregning, for at beregne kostprisen. I eksemplet nedenfor har vi yderligere tilføjet løn og materialer under Fundament.

På denne måde er du i stand til at opbygge tilbuddet på præcise enhedspriser, ud fra dine erfaringer eller fra databaser, såsom EXACT-databasen eller Molio Prisdatabaser.

Tilføj en hovedoverskrift

Først skal du tilføje en eller flere hovedoverskrifter.

1. Klik på tilbuddets titel (øverst) i Beregningstræet.

2. Klik på sidefanen Indhold.

3. Klik på <Start med at taste her> i kolonnen Tekst, indtast en kort, beskrivende tekst og tryk ENTER.

Hvis du har brug for flere hovedoverskrifter i dit tilbud, gentager du punkt 3 i næste tomme linje.

Opdeling af (hoved-) overskrift i under-overskrifter

Hver hovedoverskrift SKAL have mindst en underposition (underpunkt).

Hver overskrift kan have mange lige så mange underpositioner – enten overskrifter eller ressourcer (læs guiden Tilføj løn, materialer, maskiner osv.) – som du har behov for.

1. Klik på en overskrift i Beregningstræet.

2. Klik på sidefanen Indhold, hvis ikke du allerede har fokus dér.

3. Klik på <Start med at taste her> i kolonnen Tekst, indtast en kort, beskrivende tekst og tryk ENTER.

4. Klik i det tomme felt i kolonnen Enhed, indtast den enhed du vil bruge (f.eks. timer, dage eller stk) og tryk ENTER.

TIP: Så snart du begynder at indtaste i feltet, åbner Sigma en liste, du kan vælge i. Klik på den enhed, du vil bruge, for at indsætte den i feltet.

5. Hvis du ønsker at ændre mængden, skal du klikke på 1-tallet i kolonnen Mængde, indtaste den mængde du vil bruge og trykke ENTER.

TIP: I alle talfelter (numeriske felter) på Indhold-siden kan du indtaste regneudtryk (f.eks. 1+4), hvorefter resultatet vises med blå farve (så kan du efterfølgende se, at der er en beregning “bag” værdien).