Strukturer kalkulationen

Et projekt kan deles i mindre dele (underpunkter, del-opgaver, del-aktiviteter eller hvad man nu vil kalde det). Eksempelvis kan Byggeplads ofte deles i Etablering, Drift og Afregning.

Du kan dele dit projekt i så mange dele, du har behov for, afhængigt af, hvor godt du kender projektet, hvor detaljeret prisen skal være til kunden, om du skal kunne trække materiale-liste på projektet, for at nævne nogle grunde.

alle udgaver af Sigma
begynder øvet avanceret

 

 

Opdeling af dit tilbud - eller hvad mener vi med struktur

Sigma arbejder med en hierarkisk struktur (en træstruktur), så du får et overblik over opbygningen af dit tilbud.

Beregningstræet i venstre side (indenfor den gule ramme på billedet nedenfor) viser den hierarkiske struktur (opdeling) af din kalkulation:

1. I toppen af Beregningstræet ser du titlen på beregningen (tilbuddet/opgaven/projektet)
2. Det næste niveau består af hovedoverskrifter, som udgør hovedpunkterne af din beregning.
3. Under hver hovedoverskrift ser du overskrifter (delopgaver) – du bestemmer selv om der skal være et eller flere underniveauer
4. Nederst ser du de ressourcer der indregnes til løsning af hver delopgave
 

 

 

I eksemplet, på billedet herover, er:

1 kalkulationens titel Tilbygning
2 hovedoverskrifterne Byggeplads, Jordarbejder, Beton, Murer, TømrerEl og VVS i kalkulationen
3 overskrifterne Randfundament og Terrændæk i kalkulationen
4 og ressourne Arbejdsmand, Isolering, armering T 8, Beton 20 og Glittermaskine, lille i kalkulationen

 

Hver (hoved-) overskrift kan opdeles i lige så mange niveauer, som du behøver.
På et hvilket som helst niveau i kalkulationen bliver kostprisen (= mængde * enhedspris) til enhedsprisen på niveauet ovenover – fra ressourcerne nederst til titlen øverst i kalkulationen.

 

 

Kalkulationens nederste niveau udgøres af de ressourcer, der skal bruges til hver delopgave (på næstnederste niveau – ofte betegnet som aktivitet).
Ressourcerne gruppes (i Sigma kaldet kategoriseres) som løn, materialer, maskiner etc – du bestemmer selv hvilke kategorier dine ressourcer skal grupperes i.

I eksemplet på billedet herunder er der brugt 3 kategorier (ressourcegrupper/-typer): Løn, Materialer og Materiel.

 

klik for større billede på en ny fane

 

På denne måde er du i stand til at opbygge kalkulationen præcist som du vil have tilbuddet til at fremstå.
Og priserne du indregner kan være ud fra dine erfaringer eller fra databaser, såsom EXACT-databasen eller Molio Prisdata, helt som du selv ønsker det.

Tilføj en hovedoverskrift

Hovedoverskrifter er oftest blot en tekst (som kapitler i en bog)
– der kan eksempelvis ikke indtastes priser, enheder, mængder på hovedoverskrift-niveauet

1.   Vælg sidefanen Indhold
2.   Vælg titlen i Beregningstræet (øvert i beregningstræet)
3.   vælg Tekst-feltet i første tomme linje, indtast den ønskede overskrift og tryk ENTER
   

Tekst-feltet kan du kende på, at der står <Start med at taste her> eller <Tast her for at tilføje en ny komponent>

 

Gentag trin 3. for hver hovedoverskrift, du skal vil tilføje

 

Opdeling af (hoved-)overskrift i under-overskrifter

Hver (hoved-)overskrift kan have mange lige så mange underpositioner – enten overskrifter eller ressourcer (læs guiden Tilføj løn, materialer, maskiner osv.) – som du har behov for.

1.   Vælg sidefanen Indhold
2.   Vælg (hoved-)overskrift i Beregningstræet
3.   vælg Tekst-feltet i første tomme linje, indtast den ønskede overskrift og tryk ENTER
   

Tekst-feltet kan du kende på, at der står <Start med at taste her> eller <Tast her for at tilføje en ny komponent>

 

Gentag trin 2. og 3. for hver hovedoverskrift, du skal vil tilføje