Tilføj konstanter

Konstanter kan med fordel bruges, hvis du skal bruge den samme værdi mange steder i din kalkulation. Det kan være en mængde, der går igen flere steder i kalkulationen, f.eks. grundarealet, eller en enhedspris, f.eks. en timeløn.

Databaser, der kan bruges i Sigma, bruger ofte konstanter til at styre timelønninger. Det gælder f.eks. Molio 2017 Prisdatabaser (tidl. V&S Prisdatabaser), EXACT-databasen og PM Elberegning.

1. Klik på båndfanen Hjem.

2. Klik på knappen Konstanter i gruppen Dokument.

3. Klik på knappen Tilføj i dialogboksen Konstanter.

4. Klik i feltet under Konstantnavn, indtast det ønskede navn på konstanten og tryk på ENTER.

5. Klik i feltet under Projektværdi, indtast konstantens værdi og tryk på ENTER.

NOTE: Gentag trin 3-5 for hver konstant, du vil tilføje.

6. Klik på OK, hvorefter listen opdateres alfabetisk.