Tilpas Molio-bygningsdel

Tjek af kostpris består af 2 dele:

  • validering
  • gennemgang af ressourcer (arbejdstimer, materialer, maskiner, underentreprenører osv.)

Den sidste del foretager du på Ressourcer-siden, som viser alle kategoriserede komponenter - ressourcer uden kategori vises ikke, og derfor skal du starte med at validere, fordi validering bl.a. kan finde ressource-komponenter der ikke er kategoriserede.

alle udgaver af Sigma
begynder øvet avanceret

 

Vælg bygningsdel

Det er nemmest at finde den Molio-bygningsdel, der passer bedst – og så tilpasse den til det du skal bruge den til.

1.   Vælg Molio Prisdata-båndet
2.   Vælg en af bygningsdelsdatabaserne (Nybyggeri – Bygningsdele (rød) eller Renovering – Bygningsdele (orange)
3.   Find den bygningsdel, der passer bedst
4.   Kopier den valgt bygningsdel ind i din kalkulation
5.   Vælg bygningsdelen i Beregningstræet
   

NOTE   Ved at vælge bygningsdelen i Beregningstræet, får du vist bygningsdelens fagdele på Indhold-siden

   

Herfra kan du:

 1. udskifte fagdele
 2. tilføje fagdele
 3. slette eller klippe fagdele

 

A. Udkift fagdel

Du kan finde alternative fagdele i de 3 Molio fagdelsdatabaser:
– Nybyggeri – Anlæg (grøn)
– Nybyggeri – Fagdele (blå)
– Renovering – Fagdele (gul)

Selvom du har både bygningsdels- og fagdelsdatabaser er åben samtidig, er bygningsdele “låst” således at der kun kan vælges fagdele til en bygningsdel

A.1   Vælg den fagdelsdatabase, der passer til bygningsdelen (se ovenfor)
A.2   Minimer fagdelsdatabasen
A.3   Højre-klik på fagdelen under den, du vil udskifte i kalkulationen
A.4   Vælg Ny i højrekliksmenuen
A.5   Vælg Tekst-feltet i den tomme linje og kviksøg efter den fagdel du vil bruge
A.6   Vælg Mængde-feltet for den indsatte fagdel og kør opskriften
A.7   Vælg Fagdele-fanen i bygninsdelens dialogboks
A.8   Vælg mængde-feltet for den indsatte fagdel og indtast mængde
   

TIP   Mængden er ofte den samme som mængden for den oprindelige fagdel, som den nye fagdel skal erstatte

A.9   Vælg OK
A.10   Vælg igen bygningsdelen i Beregningstræet
   

NOTE   Ved at vælge bygningsdelen i Beregningstræet, får du igen vist bygningsdelens fagdele på Indhold-siden

A.11  

Højre-klik på den fagdel, der ikke længere skal indgå i bygningsdelen, og gør eet af følgende:

 1. Vælg Deaktiveret
 2. Vælg Slet

 

B. Tilføj fagdel

Du kan finde supplerende fagdele i de 3 Molio fagdelsdatabaser:
– Nybyggeri – Anlæg (grøn)
– Nybyggeri – Fagdele (blå)
– Renovering – Fagdele (gul)

Selvom du har både bygningsdels- og fagdelsdatabaser er åben samtidig, er bygningsdele “låst” således at der kun kan vælges fagdele til en bygningsdel

B.1   Vælg den fagdelsdatabase, der passer til bygningsdelen (se ovenfor)
B.2.   Minimer fagdelsdatabasen
B.3.  

Højre-klik på fagdelen, hvor du vil tilføje en ny fagdel og gør eet af følgende

 1. vælg Ny – for at få en tom række til en ny fagdel
 2. vælg Sæt ind – hvis du har klippet en fagdel fra en anden bygningsdel – og fortsæt fra trin B.6
   

NOTE   Hvis du har indsat en fagdel fra en anden bygningsdel, skal du springe til trin B.6

B.4.   Vælg Ny i højrekliksmenuen
B.5   Vælg Tekst-feltet og kviksøg efter den fagdel du vil bruge
B.6   Vælg Mængde-feltet for den indsatte fagdel og kør opskriften
B.7   Vælg Fagdele-fanen i bygningsdelens dialogboks
B.8   Vælg mængde-feltet for den indsatte fagdel og indtast mængde
B.9   Vælg OK

 

C. Slet / klip fagdel

At slette en fagdel i en bygningsdel, er den simpleste operation, du kan foretage

C.1   Vælg igen bygningsdelen i Beregningstræet
   

NOTE   Ved at vælge bygningsdelen i Beregningstræet, får du igen vist bygningsdelens fagdele på Indhold-siden

C.2  

Højre-klik på den fagdel, der ikke længere skal indgå i bygningsdelen, og gør eet af følgende:

 1. Vælg Deaktiveret
 2. Vælg Slet
 3. Vælg Klip – hvis fagdelen skal flyttes fra denne bygningsdel til en anden bygningsdel
   

 

 

Tilpas bygningsdelsnummer, -navn og beskrivelse

Som minimum må du tilpasse bygningsdelens nummer, titel og beskrivelse, for at undgå forveksling med den bygningsdel, som var udgangspunktet for tilpasningerne

1.   I Beregningstræet vælger du den overskrift som indeholder den tilpassede bygningsdel
2.   Vælg bygningsdelens Nummer-felt og ret bygningsdelsnummeret
   

VIGTIGT   Sørg for at bygningsdelens nummer er forskelligt fra de numre der allerede er brugt i Molio Prisdata, for at undgå forveksling

NOTE   Molios Nybyggeri – Bygningsdele følger SfB-systemet for – Renovering – Bygningsdele følger Huseftersynsordningens nummersystem

3.   Vælg bygningsdelens Tekst-felt og rediger bygningsdelens titel så den afspejler bygningsdelens opbygning
   

VIGTIGT   Sørg for at bygningsdelens titel er forskelligt fra de titler der allerede er brugt i Molio Prisdata, for at undgå forveksling

4.   Højreklik på bygningsdelen og vælg Rediger note
   

Dialogboksen Noter åbner sig.

5.   Rediger teksten under fanen Kommentarer, så fagkoder og beskrivende mængdefortegnelse passer til bygningsdelen
   

TIP   Du kan måske finde inspiration til fagkoder og beskrivende mængdefortegnelse ved at læse beskrivelserne for de medgåede fagdele

NOTE   Under fanen Billede (til højre for Kommentarer) finder du tegningen til bygningsdelen der var udgangspunkt for den nuværende – tegningen passer muligvis ikke. Du må beslutte om den kan beholdes eller om den skal slettes / udskiftes med en anden.
Tilsvarende er det også muligt at redigere andre oplysninger for bygningsdelen – se fanen Brugerdefinerede felter.

6.   Vælg OK
   

Dialogboksen Noter lukker sig.

 

 

 

TIP   Du kan kopiere den tilpassede bygningsdel til et bibliotek, hvis den kan genbruges i andre kalkulationer. Hvis du gør det, er det en god idé at rette bygningdelsmængden til den oprindelige mængde, der står Molio Prisdata.