Tjek kostpriserne

I denne artikel gennemgår vi, hvordan man tjekker sine kostpriser i Sigma.

Tjek kostpriserne

1. Vælg sidefanen Ressourcer

2. Klik på den pris du vil rette. Du kan rette prisen i henholdsvis kolonnen Pris/mængde eller Samlet KP.

TIP: Klik på knappen Vis alle detaljer. På den måde kan du kontrollere, om Pris/mængde er ens for alle forekomster af hver ressource, eller om der er brugt samme enhed for alle forekomster. Du kan rette en enkelt forekomst af en ressource ved at dobbeltklikke på en linje. Derved føres du til siden Indhold, hvor du kan rette en enkelt forekomst. For at komme tilbage, vælger du Ressourcer-siden og klikke i Beregningstræet for at vælge en overskrift eller projekttitel.

TIP: Du kan også rette i kolonnerne Tekst, Salgs EP og Salgspris.

Skift kategori

1. Vælg sidefanen Ressourcer.

2. Klik i beregningstræet for at vælge projekttitel (sv.t. hele projektet) eller en overskrift.

3. Højreklik på ressourcen, og vælg den kategori (ressource-type) ressourcen skal skifte til.

TIP: Du kan også klikke på Ny kategori… for at oprette en ny kategori. Det kan kun lade sig gøre, hvis det er tilladt at skrive i kategorifelter.