Tjek kostpriserne

Indtastning af ressourcer (arbejdstid, materialer, maskiner og andet materiel, samt underentreprenører) er helt grundlæggende i Sigma - ressourcer udgør fundamentet i enhver tilbudskalkulation.

alle udgaver af Sigma, Sigma Professional, Sigma Enterprise
BEGYNDER | øvet | avanceret

 

Validering

 

Validering hjælper dig med at finde “fejl” og forglemmelser i din kalkulation

1   Vælg Validering og gennemgang (båndet Hjem > gruppen Dokument)
   

Dialogboksen Projekt validering åbner sig og viser listen over de advarsler, valideringen giver.

 

 

Listen finder du under fanen Valideret (3). Kolonnen Besked (4) viser, hvad valideringen advarer om, og kolonnen Element (5) viser hvilken komponent, der har forårsaget advarslen, angivet ved komponentens positionsnummer og tekst

 

TIP   Under dialogboksens fane Betingelser (6) kan du vælge, hvad valideringen skal advare om

 

2.   Dobbelt-klik på den advarsel, du vil fjerne årsagen til
   

NOTE   Fokus flyttes til den komponent, der er anledning til advarslen – Projekt validering-dialogboksen forbliver åben, så du hele tiden kan se listen af advarsler

3.   Find årsagen til advarlsen og ret fejlen
   

OBS   Nogle advarsler kan være forårsaget af en fejl på et niveau højere i den hierakiske struktur

 

Eksempel: dobbelt-kategorisering, dvs. der er valgt kategori på både ressource-komponent og på en overskrift højere oppe.

 

Det kan se således ud:

 


Her har komponenten på position 5.1.1.1 givet advaslen, fejlen er forårsaget af komponenten på position 5.1

   

Gentag trin 2. og 3. indtil du har fjernet de advarsler, du ønsker fjernet

4.   Vælg Luk i dialogboksen Projekt validering
   

Dialogboksen Projekt validering lukker sig

 

Gennemgang af ressourcer

Det du typisk har brug for at rette, er

    • prisen på en ressource (eksempelvis hvis din leverandør har givet dig nye priser til den opgave, du regner på) eller
    • kategorien (eksempelvis en maskine som skal ændres fra Materiel til Leje).

 

Ret pris

1.   Vælg sidefanen Ressourcer
   
2.   Vælg den pris (enten i kolonnen Pris/mængde (2) eller kolonnen Samlet KP (3) du vil rette
3.   Indtast den ønskede pris og tryk ENTER
   

Gentag trin 2. og 3. for alle de komponenter, du vil rette prisen på

   

TIP   Du kan også rette i kolonnerne Tekst, Salgs EP og Salgspris – dér hvor teksten er sort. Grønne tekster er skrivebeskyttede.

 

TIP   Som standard viser Ressourcer hver ressource summeret, men du kan skifte visningen så du ser hver enkelt komponent (hver instans) – så skal du:

  1. vælge Vil alle detaljer knappen (4)

Hvis du vælger knappen igen, kommer du tilbage til standard-visningen med summerede ressourcer

 

NOTE   Når du får vist alle detaljer, kan du dobbelt-klikke på en komponent, hvorefter Sigma skifter fokus fra Ressourcer-siden til Indhold-siden, dér hvor komponenten befinder sig – så kan du eventuelt rette for den specifikke komponent.
For at komme tilbage, vælger du Ressourcer-siden og klikke i Beregningstræet for at vælge en overskrift eller projekttitel.

 

Ret kategori

1.   Vælg sidefanen Ressourcer
2.   Marker den komponent du vil rette kategorien for.
3.   Vælg Skift kategori og vælg derefter den kategori i listen
   


TIP
   Du kan “plukke” flere komponenter og skifte kategori for alle på én gang:

 

hold CTRL-tasten nede mens du en ad gang klikker på de komponenter, du vil skifte kategori på

 

TIP   Udover at vælge blandt kategorierne i listen kan du også tilføje en ny – så skal du:

  1. vælge Ny kategori
  2. skrive den nye kategori i feltet
  3. vælge OK

NOTE   Ny kategori kan for eksempel være, hvis du splitter din materialer op efter leverandør.
Eksempel: Materialer > Materialer STARK eller Materialer AO etc.