Hent Levetid

Levetid for et materiale har indflydelse på, om materialet skal udskiftes i løbet af betragtningsperioden – og dermed på det samlede CO2-aftryk for materialet. EG Sigma LCA Værktøj er “født” med BUILD’s Levetidstabel.

alle udgaver af EG Sigma, med tilføjelsen EG Sigma LCA Værktøj
BEGYNDER | øvet | avanceret

Denne guide gennemgår:

 

Hent Levetid for en komponent på Indhold-siden

Når du har hentet GWP-data for et materiale, kan du tilføje levetiden til materiale-komponenten, på Indhold-siden.

1. Vælg siden Indhold, find og markér den materiale-komponent, hvor du vil tilføje levetid.

BEMÆRK   Det er kun muligt at hente levetidsdata for materiale-komponenter, altså hvor kategorien er Materialer eller starter med “Materialer”, f.eks. Materialer – Sanistål. Materialer findes, som andre ressource-komponenter, på nederste niveau i kalkulationen

2. Vælg fanen LCA på båndet og klik på Levetidstabel.
Du får vist dialogboksen “Materiale levetid”
Dialogboksen indeholder en liste med levetider på en lang række materiale-typer, opdelt i Bygningsdelsover- og -undergrupper.
For hver Bygningsdelsundergruppe vises typiske materialer og deres levetider
3. Find og marker Bygningsdel i listens venstre side.

TIP   Du kan scrolle i listen af Grupper og Bygningsdele

4. Markér det materiale, du vil hente levetid for (listens højre side), og klik på knappen Vælg
Levetiden indsættes i kalkulationen i kolonnen “Levetid”

NOTE   Hvis levetiden er kortere en betragtningsperioden beregner EG Sigma LCA Værktøj automatisk CO2-e for modulet B4 som vises i kolonnen GWP B4. Hvis du ikke kan se kolonnerne med den hentede levetid og den beregnede B4, kan du få vist flere LCA-kolonner – læs guiden LCA Kolonner

tilbage til toppen

 

Hent generiske data til alle ens komponenter via Indsigt-siden

Hvis samme materiale optræder flere steder i din kalkulation, kan du kan tilføje Levetid til alle komponenterne på én gang.

1. Markér titlen i Beregningstræet (øverst i træ-strukturen)
2. Vælg siden Indsigt og derefter underfanen Ressourcer
3. Åbn indsigtsvisningens struktur, find og markér det materiale, du vil hente GWP-data til.
4. Vælg LCA-fanen på båndet og klik på Levetidstabel
Du får vist dialogboksen “Materiale levetid”
Dialogboksen indeholder en liste med levetider på en lang række materiale-typer, opdelt i Bygningsdelsover- og -undergrupper.
For hver Bygningsdelsundergruppe vises typiske materialer og deres levetider
5. Find og marker Bygningsdel i listens venstre side.

TIP   Du kan scrolle i listen af Grupper og Bygningsdele

6. Markér det materiale, du vil hente levetid for (listens højre side), og klik på knappen Vælg
Levetiden indsættes i kalkulationen i kolonnen “Levetid”

NOTE   Hvis levetiden er kortere en betragtningsperioden beregner EG Sigma LCA Værktøj automatisk CO2-e for modulet B4 som vises i kolonnen GWP B4. Hvis du ikke kan se kolonnerne med den hentede levetid og den beregnede B4, kan du få vist flere LCA-kolonner – læs guiden LCA Kolonner

tilbage til toppen