LCA kolonner

Sigma LCA tilføjer mange nye kolonner i Sigma. LCA Kolonner giver dig adgang til at vælge mellem forskellige views (opsætninger af kolonnevisninger).
Nogle LCA-kolonner er ikke synlige i LCA Kolonner standard visninger, men du kan selv gøre dem synlige, som med alle andre Sigma-kolonner.

alle udgaver af EG Sigma, med tilføjelsen EG Sigma LCA Værktøj
BEGYNDER | øvet | avanceret

Denne guide gennemgår:

 

Vælg et view

Et view skal her forstås som et sæt af synlige LCA-kolonner.

1. Vælg fanen LCA på båndet og klik på LCA Kolonner
Du får vist en liste med views (kolonnevisninger)
2. Vælg en af følgende muligheder:

0. None
1. Basis visning
2. Standard visning
3. Udvidet visning
4. GWP visning
5. LCAbyg

NOTE Læs i tabellen herunder, hvilke kolonner hvert view viser, samt hvad hver kolonne viser.

tilbage til toppen

 

Tabel: LCA-kolonner og hvilke views de er synlige i

I tabellen nedenfor referer kolonnerne 1, 2, 3, 4 og 5 til de views, du kan vælge imellem (se trin 2 ovenfor). Rækkefølgen i tabellen (fra øverst til nederst) svarer til kolonernes rækkefølge i Sigma, fra venstre til højre.

LCA-kolonne 1 2 3 4 5 Beskrivelse
LCA Exclude 1 2 3 5 Viser om en komponent, og eventuelle underkomponenter, skal udelades fra klimaberegningen. I skabelonen Projekt tilbud BR18 LCA er bygningsdele, som skal udelades, markeret med “exclude”
Særlige forh. 3 4 Indikerer om denne komponent skal betragtes som et særligt forhold ifølge bygningsreglementet (§298 stk 4)
LCA scenarie 1 2 3 5 Indikerer hvilket scenarie komponenten tilhører (læs mere om Scenarier til LCA-analyse)
GWP A1-A3/enhed 3 4 GWP for modulerne A1-A3, målt i kg CO2-ækvivalenter udledt ved fremstilling af produktet
GWP A4/enhed 3 4 GWP for modulet A4, målt i kg CO2-ækvivalenter udledt ved transport af produktet fra producent til byggeplads (under byggeproces)
GWP A5/enhed 3 4 GWP for modulet A4, målt i kg CO2-ækvivalenter udledt ved opførelse /montering af produktet på byggeplads (under byggeproces)
GWP B2/enhed 3 4 GWP for modulet B4, målt i kg CO2-ækvivalenter udledt ved vedligeholdelse af produktet indenfor betragtningsperioden
GWP B4/enhed 3 4 GWP for modulet B4, målt i kg CO2-ækvivalenter udledt ved udskiftning af produktet indenfor betragtningsperioden
GWP B6/enhed 3 4 GWP for modulet B6, målt i kg CO2-ækvivalenter udledt ved driftsenergiforbrug under brug af bygningen
GWP C3/enhed 3 4 GWP for modulet C3, målt i kg CO2-ækvivalenter udledt ved affaldsbehandling af produktet
GWP C4/enhed 3 4 GWP for modulet C4, målt i kg CO2-ækvivalenter udledt ved bortskaffelse af produktet
GWP D/enhed 3 4 GWP for modulet D, målt i kg CO2-ækvivalenter potentiel besparelse ved genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse i anden anvendelse
GWP/enhed 1 2 3 GWP målt i CO2-ækvivalenter per måleenhed for produktet
Levetid 2 3 4 Antal år produktet forventes at holde før det skal udskiftes
Total GWP 1 2 3 4 Samlet GWP, målt i CO2-ækvivalenter, for produktet
Vægt 3 4 Produktets vægt i kg per måleenhed
Total vægt 2 3 4 Produktets samlede vægt (i kg)
EPD Dekl. enh 3 Den deklarerede mængde angivet i produktets EPD, dvs. den mængde af produktet klimapåvirkningen er målt for – samt omregningsfaktoren fra deklareret enhed til den opmålte enhed.
EPD Link til EPD’en for dette materiale
EPD navn Navn for denne EPD
EPD gyldig til Gyldighed for EPD data (EPD’ens udløbsår)
EPD data kilde 3 Kilde/sted hvor GWP data blev fundet (eksempelvis “ECO-Platform”)
EPD Type 3 4 Kategori af denne EPD. Kan være:
– average (branchespecifik)
– generic (generisk)
– n/a (ikke relevant)
– representative (landespecifikm f.eks. kun i Danmark)
– specific (produktspecifik)
LCA kategori 2 3 5 LCAbyg Bygningsdel, har opslagsliste til LCAbyg’s forskellige bygningsdelsgrupper og -undergrupper
LCAbyg konstruktion 5 LCAbyg Konstruktion, har opslagsliste til LCAbyg’s forskellige konstruktioner
LCAbyg produkt 5 LCAbyg Byggevare, har opslagsliste til LCAbyg’s forskellige byggevarer
EPD overholdelse Klassifikation af denne EPD
EPD nummer Deklarationsnummer for den anvendte EPD

tilbage til toppen