Grundlæggende Sigma

Strukturer kalkulationen

Et projekt kan deles i mindre dele (underpunkter, del-opgaver, del-aktiviteter eller hvad man nu vil kalde det). Eksempelvis kan Byggeplads ofte deles i Etablering, Drift og Afregning.

Du kan dele dit projekt i så mange dele, du har ... læs mere

Fastsæt automatisk fortjeneste (dækningsbidrag)

Hele eller dele af dækningsbidraget i din kalkulation kan fastsættes som procentsatser, for hver ressource-type (kategori) – Løn, Materialer, Materiel, UE – du bruger i kalkulationen.   1. Klik på sidefanen Slutskema. 2. Klik på læs mere

Juster salgsprisen

Salgsprisen kan justeres overordnet for hele projektet på en gang eller for hver hovedoverskrift eller underpunkt. https://www.youtube.com/watch?v=VTZB7bZ3RKA&feature=youtu.be

Juster den samlede salgspris for hele ... læs mere

Genskab et tidligere Sigma dokument

Nogle gange kan det være nødvendigt at genskabe en tidligere version af et Sigma dokument, f.eks. hvis du har glemt at gemme eller er kommet til at slette din version. Åbn Sigma-dokumentet Hvis det Sigma-dokument, du ønsker en tidligere version ... læs mere

Indtastning af sociale ydelser

I denne artikel gennemgår vi, hvordan de sociale ydelser sættes op i Sigma, så de automatisk bliver lagt til løn-poster i kalkulationerne. I Sigma kan du sikre at alle løn-poster automatisk får tillagt sociale ydelser. 1. Vælg siden Slutskema, ... læs mere

Aktiver Sigma-licens

I denne artikel lærer du, hvordan du aktiverer din Sigma-licens. For at kunne aktivere, skal Sigma være installeret, og du skal sikre dig, at den Sigma (Personal, Professional eller Enterprise) du vil aktivere også er den udgave du har licens ... læs mere

Kopier fra tidligere kalkulation

I denne guide finder du ud af, hvor nemt du kan genbruge en bygningsdel ved at kopiere den fra en anden kalkulation (eller et bibliotek). Du har din aktuelle kalkulation åben. 1. Åbn den eksisterende kalkulation med den ønskede bygningsdel. 2. ... læs mere

Ring til os på 70 26 25 75

Ring til os på 70 26 25 75