LCA

Kom godt i gang med EG Sigma LCA Værktøj

Kom godt i gang med EG Sigma LCA Værktøj

Velkommen til EG Sigma LCA Denne manual - Kom godt i gang med EG Sigma LCA Værktøj - er en samling af guides der tilsammen gennemgår basisfunktionerne i EG Sigma LCA Værktøj. Du bliver klædt på til at beregne en bygnings klimapåvirkning i ... read more

Hent Levetid

Hent Levetid

Levetid for et materiale har indflydelse på, om materialet skal udskiftes i løbet af betragtningsperioden - og dermed på det samlede CO2-aftryk for materialet. EG Sigma LCA Værktøj er "født" med BUILD's Levetidstabel. alle udgaver af EG ... read more

LCA Rapport

LCA Rapport

I Sigma kan du starte en ny LCA-rapport (i form af en Excel-fil) baseret på en skabelon (en Excel-fil). Skabelonen kan enten være den standard skabelon, der følger med Sigma LCA - eller din egen skabelon, lavet ud fra standard skabelonen (læs ... read more

Brug af LCA-siden

Brug af LCA-siden

En række overordnede faktorer har indflydelse på beregning af en bygnings klimapåvirkning, såsom bygningens opvarmede areal, varme- og el-forbrug, når den tages i brug. Og grænseværdien, som skal overholdes, er afhængig af hvilket system (BR18, ... read more

Scenarier til LCA-analyse

Scenarier til LCA-analyse

Sigma LCA giver mulighed for at analysere forskellige beregningsscenarier, f.eks. lav kostpris overfor lav CO2-belastning - eller helt andre scenarier, du selv kan sætte op. Omdrejningspunkter for scenarierne er, hvordan komponenterne i ... read more

Bygningsdele udeladt af klimaregnskab

Bygningsdele udeladt af klimaregnskab

Det er ikke alle bygningsdele, som skal medtages i beregning af en bygnings klimapåvirkning (klimaregnskab). For eksempel er bygningsdelene Forberedt grund, Byggegrube inkl. afstivning og Byggeplads i Bygningsbasis > Terræn udeladt. Det ... read more

Sigma LCA – Ordforklaringer

Sigma LCA – Ordforklaringer

Ord Forklaring Betragtningsperiode Betragtningsperiode er den periode, som indgår i beregninger af bygningens livscyklus. Ved endt betragtningsperiode beregnes også påvirkninger fra nedrivning af bygningen, selvom den kan foregå ... read more

LCA kolonner

LCA kolonner

Sigma LCA tilføjer mange nye kolonner i Sigma. LCA Kolonner giver dig adgang til at vælge mellem forskellige views (opsætninger af kolonnevisninger). Nogle LCA-kolonner er ikke synlige i LCA Kolonner standard visninger, men du kan selv gøre ... read more

Hent EPD-data

Hent EPD-data

GWP-data kan enten være generiske [læs guiden Hent generiske GWP-data]() eller specifikke, hentes i en EPD. Der er mange nationale EPD-databaser i Europa, som kan tilgås via en fælles-europæisk EPD-portal, og EG Sigma LCA Værktøj benytter netop ... read more

Hent generiske GWP-data

Hent generiske GWP-data

GWP-data kan tilføjes enten fra EPD'er [læs guiden Hent EPD-data]() eller generiske GWP-data, når der ikke findes en EPD for materialet. Sigma LCA er "født" med listen af godkendte generiske materiale GWP-data (iflg. BR18, bilag 2, tabel 7: ... read more

Sæt kalkulation op til LCA

Sæt kalkulation op til LCA

Der er 2 måder at sætte en kalkulation op til LCA (gøre kalkulationen til klar til beregning af kostpris og klimaregnskab samtidig) - du kan enten benytte en skabelon (Projekt tilbud BR18 LCA) som fra start har de nødvendig kolonner, sider og ... read more

Ring til os på 70 26 25 75

Ring til os på 70 26 25 75