Kom godt i gang: Entreprenør

Velkommen til EG Sigma

Denne manual – Kom godt i gang: Entreprenør – introducerer dig til EG Sigma og gennemgår basisfunktionerne. Når du har gennemgået de enkelte guides, er du klædt på til at lave dine egne kalkulationer i EG Sigma.

Vi ønsker dig god fornøjelse med EG Sigma.

Sigma Personal, Sigma Professional og Sigma Enterprise
BEGYNDER | øvet | avanceret

 

Den gode arbejdsproces er vigtig

Rækkefølgen fra start til slut, når du laver din kalkulation i Sigma, kunne være:

men du kan naturligvis bruge guiderne uafhængigt af hinanden.

 


1. Opret en tilbudskalkulation

  1. Opret en tilbudskalkulation

Som det første skal du vælge en skabelon for den tilbudskalkulation (også kaldet et projekt eller dokument), du skal regne på.

Læs den skrevne guide her.

tilbage til toppen


2. Lav struktur i kalkulationen

Næste skridt er at dele din tilbudskalkulation op i hovedpunkter (i Sigma kaldet hovedoverskrifter). Hvert hovedpunkt kan du så dele i underpunkter. Underpunkterne kan hver især deles i underpunkter, som så kan deles … osv.

Målet med en god opdeling (struktur) i tilbuddet er, at du får fuldt overblik over opgaven, ned til mindste detalje.

Læs den skrevne guide her.

 

tilbage til toppen


3. Tilføj ressourcer – løn, materialer, maskiner, underentreprenører osv.

I foregående trin strukturerede du din tilbudskalkulation, ned til hver aktivitet, og beskrev dermed opgaven.

Nu skal du tilføje de ressourcer (arbejdstimer, materialer, maskiner, UE/underentreprenører osv.), der er nødvendige for at gennemføre alle aktiviteterne og dermed løse opgaven.

Læs den skrevne guide her.

 

tilbage til toppen


4. Kopier fra en tidligere kalkulation

Der er bestemt ingen grund til at starte forfra, hver gang du lave et nyt tilbud. I Sigma er det nemt at kopiere dele fra tidligere tilbudskalkulationer. Så sparer du tid og minimerer fejl.

Det er typisk på bygningsdelsniveau (aktiviteter) du vil kopiere over fra tidligere tilbudskalkulationer.

Læs den skrevne guide her.

 

tilbage til toppen


5. Tjek kostpriserne

Det er altid en god idé at kontrollere enhedspriserne (kostpriserne) i din kalkulation, ikke mindst når du kopierer fra flere forskellige kilder, så som tidligere tilbud, tilkøbte databaser, egne biblioteker med erfaringspriser.

Sigma giver dig – på én side – et fuldt overblik over samtlige de ressourcer du har kalkuleret med, og samtidig kan du rette f.eks. priser, eller udskifte ressourcer.

Læs den skrevne guide her.

 

tilbage til toppen


6. Fastsæt salgsprisen

Når du har kalkuleret kostprisen i dit tilbud, er næste skridt at fastsætte den salgspris, du vil tilbyde din kunde – med andre ord indregne din fortjeneste (dit dækningsbidrag).

Start med at bruge Sigmas automatisk fordeling af dækningsbidraget – du skal bare fastsætte hvor mange procent du ønsker tillagt.

Læs den skrevne guide her.

 

Efterfølgende kan du manuelt justere den endelige salgspris.

Læs den skrevne guide her.

 

tilbage til toppen


7. Udskriv materialelister, tilbudsbreve m.m.

Afslutningsvis kan du selvfølgeligt udskrive f.eks. en materialeliste for din kalkulation – i Sigma finder du en række standard PDF-rapporter.

Læs den skrevne guide her.

 

 

tilbage til toppen